Společenské organizace


Č

Československý (Český) červený křížod roku 1947
Čsl. obec legionářská1933-1949
Český svaz protifašistických bojovníkůpozději Český svaz bojovníků za svobodu
Čsl. svaz ženod roku 1945
Čsl. ochrana matek a dětíod roku 1936
Český zahrádkářský svazvčetně Sdružení zahrádkářů Praizler Suchdol
  Český svaz chovatelů drobného zvířectvaholubáři—málo informací
DomovinaDomovina domkařů a malorolníků v Sukdole
Fialová legie č.1 Suchdol u Prahy1938-1939
Federovaná komunistická osvětová jednota1922-1927
Jednotný svaz českých zemědělců1945-1952
Jednota myslivecké společnosti
Jednota soukromých zaměstnanců obchodu…od roku 1939
Junák—český skautmálo informací
Okrašlovací spolek pro osadu Výhledy1939-????
Odborová Jednota republikánských zaměstnancůod roku 1931
Osvětová rada—později— Osvětová beseda1947-1999
OCHOTNICKÉ DIVADLOochotnické soubory
  Odborová organizace tesařůzaložena 1895 —málo informací
  Odborová organizace dělníkůzaložena 1895 —málo informací
Spolek Kos1895-1897
Spolek Probuzení1897-1901
Spolek Václav Budovecod roku 1918
Společnost přátel demokratického Španělska1938-1939
Spolek chovatelů poštovních holubů Maják1932-1952
Spolek pro zbudování a udržování katolického kostela1935-1951
Solidarita sdružení na obranu práv a pro soc. pomoc1937-1939
Spolek Vzájemnost v ČSR1937-1939
Sbor dobrovolných hasičůod roku 1890
Svaz přátel SSSRzaložen 1935-sloučen 1949
Svaz československo—sovětského přátelstvíod 1949
Socialistický svaz mládeže (SSM)
Svaz Stráž svobody
Svaz osvobozených politických vězňů1947-1949
Svaz proletářských bezvěrců1927-1937
  Svazarm málo informací
  Spolek pěstitelů králíkůzaložen 1939 —málo informací
Vzájemnně se podporující a vzdělávací spolek Rovnost1895 – 1952
Vlastenecko—dobročinná obec baráčníkůod roku 1929

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.