Solidarita sdružení na obranu práv a pro sociální pomoc


Všeobecně:
Situace v Německu zvláště od roku 1933 vedla mnoho lidí k emigraci.
V Československu se během krátké doby utvořily podpůrné organizace pro německou emigraci, mimo jiné i tato organizace.

Pamětní deska, Praha, nádraží T. G. Masaryka
(Foto J. Jánský /2017)

Podrobnější informace.
(kapitola z knihy: Černý Bohumil, Most k novému životu (Německá emigrace v ČSR v letech 1933 až 1939), nakladatelství Lidová demokracie, Praha, 1967, str. 12-30)


Solidarita v Suchdole

1936
Veřejné cvičení v Suchdole ve prospěch německých dělníků-emigrantů.
Hřiště na Chumberku—U Urbanů.

Mapa hřišť

(Archiv-muzeum Roztoky)
FDTJ ženy z Roztok

(Archiv-muzeum Roztoky)
FDTJ ženy z Roztok

Skupina na výletě v přírodě.
Třetí zleva je německý emigrant ze Suchdola. Celkem jich bylo pět.

(Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)


1937

předseda:Karel Koťátko
místopředseda:J. Silbernágl
jednatel:Jaroslav Franc

Představenstvo 30.7.1937 (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

1938
Ilustrační fotografie

(utekyavyhnani1938.cz)

(utekyavyhnani1938.cz)

1939
Předseda: Josef Pomajzl

Potvrzení o doručení výměru, 7.4.1939 (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

Policejní zpráva o zrušení spolku, 8.4.1939 (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


ZDROJE:
SOkA Praha -západ
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy


Zpracoval: J. Jánský (3/ 2018)

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.