Jednota myslivecké společnosti

Zpět—seznam společenské organizace


31.5.1966 rozhodnutím ONV Praha-západ tato jednota ukončila činnost. Tehdy čítala 7 členů.
Její členové mohli přestoupit do společnosti „Hubertus“ v Roztokách.
Suchdolský honební revír byl připojen k Roztockému.

Uvítáme další informace.


J.J., 5/ 2015