Sbor dobrovolných hasičů

Zpět—seznam společenské organizace


Suchdol postihovaly časté požáry.
V roce 1880 vyhořela továrna na mýdlo a svíčky v Tichém údolí.
V roce 1890 požár na Chumberku.


Starosta Antonín Fuks svolal valnou schůzi na které byl 15.5.1890 zřízen Sbor dobrovolných hasičů.

Prvním předsedou a náčelníkem zároveň byl Josef Skrčený. Spolu se prvními 17 členy sboru.

   Seznam

Členové sboru také přispívali ke vzdělanosti a osvětě.

První zásah sboru proběhl 18.3.1891 v Lysolajích.


1892– zakoupena ruční vozová stříkačka.

Do konce první sv.války zasahovali při 17 požárech (z toho 2x v Suchdole).
Od roku 1918 do 1932 zasahoval sbor u 18 požárech, z toho 10x v Suchdole.


rokstarostavelitelnáměstekjednatelzbroj.mistr
1906Antonín PomajzlJaroslav Zeithamer
1907Václav HálekJan Noha
1908František SkrčenýAntonín Jirásek
1909Josef PoláčekFrantišek ValterJan Noha
1910-1911Antonín SadílekJosef NohaJan Noha
1912-1913Václav HálekJosef NohaJan Noha
1914Josef SkrčenýAntonín SadílekJosef Tichý
1918Josef Vejdovec
1921-1922Alois PlesnivýJosef VejdovecJosef Hotovec
1923-1925Jan LacinaJosef VejdovecVáclav Red

(Foto SDH Suchdol)

1927—záhájena výstavba hasičské zbrojnice.

1931—získána motorová stříkačka tažená ještě koňmi.

1932—zakoupen motorový vůz.

1937 Stav sboru v roce 1937 (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


(Foto SDH Suchdol)

rokstarostanáčelníkdokument
1938František UrbanAntonín Frk Zvolení funkcionáři z 9.1.1938
Stav sboru v roce 1938
1939Antonín FrkJosef Vyšín Zvolení funkcionáři z 15.1.1939
1941Antonín FrkVáclav Jirásek Zvolení funkcionáři z 2.2.1941
1945Petr ČudaVáclav Jirásek

Zdroj: (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


Květnové povstání 1945.

Sbor měl 12 řádných členů a 7 výpomocných členů.

Od 5. května do 19.května byli všichni členové ve službě a k dispozici Revolučnímu nár. výboru.
Zůčastnili se např. odzbrojení německé vojenské stráže ve dvoře.
Převzali pořádkovou službu v okolí školy.
Po odchodu sovětských vojsk vyčistili roztocký háj od střeliva.
Jejich práce byla oceněna RNV.


1947 – k obecnímu domu přistavěna hasičská zbrojnice a garáž pro sanitní auto.

1948– zakoupení hasičského vozu.

1951

předseda:Jan Zvonař
místopředseda:František Pařízek

Zvolení funkcionáři z 1.4.1951 (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

1957—velitel Josef Susa.

1973

předseda: L. Herynek
jednatel: p. Hájek

Obě strany praporu Sboru dobrovolných hasičů.


FOTOGALERIE:
Sbor dobrovolných hasičů

ODKAZY:
Sboru dobrovolných hasičů v Suchdole

ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha -západ


Zpracoval: J.J.