Sbor dobrovolných hasičů–bývalá hasičská zbrojnice

Suchdol postihovaly časté požáry.
V roce 1880 vyhořela továrna na mýdlo a svíčky v Tichém údolí.
V roce 1890 velký požár na Chumberku č.p. 27 (dnes Dvorská 27/150).

Starosta Antonín Fuks svolal valnou schůzi na které byl 13.7.1890 ustaven Sbor dobrovolných hasičů.
Prvním předsedou a náčelníkem zároveň byl Josef Skrčený. Spolu se prvními 17 členy sboru.

1890–zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka.

Účet za stříkačku, 24.5.1890. Poskytla Z. Kučerová.

Členové sboru také přispívali ke vzdělanosti a osvětě.
První zásah sboru proběhl 18.3.1891 v Lysolajích.

1912—usnesení o vyplácení podpory pro členy jdoucí na vojnu.

Do konce I. světové války zasahovali při 17 požárech (z toho 2x v Suchdole).
Od roku 1918 do 1932 zasahoval sbor u 18 požárech, z toho 10x v Suchdole.

rokstarostavelitelnáměstekjednatelzbroj.mistr
1906 Antonín Pomajzl Jaroslav Zeithamer 
1907 Václav Hálek Jan Noha 
1908 František Skrčený  Antonín Jirásek
1909 Josef PoláčekFrantišek ValterJan Noha 
1910-1911 Antonín SadílekJosef NohaJan Noha 
1912-1913 Václav HálekJosef NohaJan Noha 
1914Josef SkrčenýAntonín Sadílek Josef Tichý 
1918 Josef Vejdovec   
1921-1922Alois PlesnivýJosef Vejdovec Josef Hotovec 
1923-1925Jan LacinaJosef Vejdovec Václav Red 
SDH v roce 1925. Foto SDH Suchdol.

6.5.1921–založení dorostu.

Hasičská zbrojnice

Dosud se používala hasičská zbrojnice někde u domu č.p. 12 (Dvorská 6), která ale už nevyhovovala.
3.7.1927–položen základní kámen hasičského skladiště naproti zvoničce. Zemský úřad poskytl sboru částku 1000.-Kč.
30.9.1928–skladiště předáno k užívání.

Pamětní zápis. Poskytla Z. Kučerová.
Pamětní deska na budově bývalé zrojnice.

1931—získána motorová stříkačka firmy Ebert tažená ještě koňmi.
1932—zakoupen motorový vůz Praga Grand serie XIII.

Ilustrační foto, stříkačka firmy Ebert, 1927. Foto aukro.cz.
SDH před skladištěm (zbrojnicí) se stříkačkou Eber a vozem Praga v roce 1938. Foto SDH Suchdol
Účet za motorovou stříkačku, 1931.Poskytla Z. Kučerová.

1937–stav sboru v roce 1937 (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov).
1938–stav sboru: činných mužů 16, činných žen 8, přispívajících členů 59, čestných členů 3.

rokstarostanáčelník dokument
1938František UrbanAntonín Frk  Zvolení funkcionáři z 9.1.1938
 Stav sboru v roce 1938
1939Antonín FrkJosef Vyšín  Zvolení funkcionáři z 15.1.1939
1941Antonín FrkVáclav Jirásek  Zvolení funkcionáři z 2.2.1941
1945Petr ČudaVáclav Jirásek  

(Zdroj SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

Květnové povstání 1945

Sbor měl 12 řádných členů a 7 výpomocných členů.

Od 5. května do 19. května byli všichni členové ve službě a k dispozici Revolučnímu národnímu výboru.
Odklízení barikády pod viaduktem u sladovny v Podbabě.
Zúčastnili se např. odzbrojení německé vojenské stráže ve dvoře.
Převzali pořádkovou službu v okolí školy.
Po odchodu sovětských vojsk vyčistili roztocký háj od střeliva.
Jejich práce byla oceněna RNV.

1945–stav sboru: činných mužů 18, celkem 176 včetně přispívajících členů.

1945—během tohoto roku dochází k vyklizení skladiště u obecního domu a částečnému stěhování inventáře hasičského sboru.

1947–k obecnímu domu přistavěna hasičská zbrojnice a garáž pro sanitní auto.
1948–zakoupení hasičského vozu.

1951
Předseda: Jan Zvonař
Místopředseda: František Pařízek
Zvolení funkcionáři z 1.4.1951 (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

1952–dokončeno vybudování požární nádrže na vodu (asi 150m3) v místě bývalého rybníčku, dnešní ulice Pod Rybníčkem. Od roku 1953 s dálkovým topením.

1957–velitel Josef Susa.

1973
Předseda–L. Hynek.
Jednatel–Hájek.

První strana praporu SDH.
Druhá strana praporu SDH.

ZDROJE
Obecní kronika
SOkA Praha -západ

Zpracoval: Josef Jánský, aktualizace 2/ 2024.

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám). V současné době je zde trafika. (Z.Kučerová, 2017)

Leopold Žalda
(7. října 1753, Hradové Střimelice – 1819, Suchdol u Prahy)
Český římskokatolický duchovní, člen benediktinského řádu a v letech 1804-1819 opat Emauzského kláštera na Novém Městě Pražském.

Pocházel z rodiny kameníka z posázavských Hradových Střimelic. V mládí vstoupil do Sázavského kláštera benediktinského řádu. Zde absolvoval běžnou mnišskou formaci, složil věčné sliby a byl vysvěcen na kněze. I jako mnich se věnoval hudbě a jako hudebník byl poměrně proslulý. Rovněž tak proslul jako kazatel. Po zrušení Sázavského kláštera v roce 1785 odešel do Emauzského kláštera v Praze.

Roku 1804 byl v Emauzích zvolen opatem a tuto funkci zastával patnáct let. Nicméně od roku 1815 se zdržoval stabilně mimo klášter. Žil na (tehdejším) venkově v Suchdole u Prahy na statku, který od roku 1679 byl v majetku emauzských benediktinů. V souvislosti s jeho pobytem byla na statku zřízena malá kaple. V pozdější době statek dostal jméno po novém majíteli–Brandejsův statek. V Suchdole opat Žalda v roce 1819 zemřel a byl pohřben na místním hřbitově u kaple sv. Václava. Novým představeným Emauzského kláštera se stal Robert Petr, který byl ovšem pouze jeho administrátorem.

czwiki.cz

Augusta Nekolová-Jarešová, křtěná Augusta Marie (autoportrét)

(7. července 1890 Jablonná u Benešova – 15. srpna 1919 Kutná Hora), byla česká malířka, kreslířka, ilustrátorka a grafička. Dobová kritika ji označila za nejnadanější českou malířku.

(wikiwand.com)

Pramen Panny Marie Sedmibolestné v Lysolajích.

Pramen léčivé vody v horní části obce Lysolaje, na začátku hlubokého údolí
a přírodní rezervace zvané Housle se zachovanými původními druhy rostlin.
Pramen dosud využíván k odběru pitné vody.
Je to zajímavé místo, které stojí za připomenutí.
Divím se, že ta zázračná voda je ještě pitná, ale je tam umístěna cedule
s rozborem vody, která konstatuje, že voda je pitná !
Přičemž obsahuje nějaké minerály, takže je, ještě k tomu, "minerální".
U pramene kaplička Panny Marie Sedmibolestné.
Konala se zde každoročně např. Slavnost květů a stále se koná,
vždy po 1. květnu, na palouku za kapličkou.
(B.Sommer, 2/2016)

Vzpomínám a tak dnes zabloudím na internetu i na web školy, na níž jsem kdysi kratičce působila-ZŠ M. Alše. A jsem potěšena, že jsem zde našla své tehdejší "svobodné" příjmení-Hospůdková.
Učila jsem zde v roce 1988/89 třídu II.A (Klára Bachová, Tomáš Babulík, Lenka Anderová,…vzpomněla bych si i na další žáky).
Byl to pro mne rok JAKO V RÁJI-báječná ředitelka Věra Herešová, pohodové kolegyně a kolegové, zlaté děti.
Z kolegyň si pamatuji na Jarku Hamzovou, se mnou nastoupila na školu Zuzana Semmlerová a krátce jsem se potkávala s Honzou Bočanem (syn Hynka Bočana-tehdy ještě studoval, ale učitelů bylo málo, učili i studenti).
Pamatuji si ještě na Evu ?-byla tělocvikářka. Bezva byla paní Varvažovská, která jako učitelka v důchodu ještě dělala vychovatelku v družině.Ráda vzpomínám. Moc zdravím krásný Suchdol.

S pozdravem Hana Smělíková (Hospůdková), leden 2019.

František Kavalír

Narodil se v roce 1878 v Oseku čp. 78.
František Kavalír byl architekt a publicista. V Praze studoval u Prof. Jana Kotěry na Umělecko-průmyslové škole.V roce 1914 byl spoluzakladatelem Společnosti architektů, členem výboru a vydavatelství časopisu"Styl" - časopisu pro architekturu, stavitelství a umělecký průmysl. Přispíval i do časopisu "Krásy domova". Dále byl spoluzakladatelem a předsedou "Artělu" - instituce pro vybudování českého uměleckého průmyslu. Se svým bratrem Václavem založili stavební firmu Bratří V a F Kavalírové v Praze na Smíchově a byl jejím šéfem. Mezi mnoha stavbami je významná záchrana středověké usedlosti v Praze na Hřebenkách.
Zemřel v Praze v roce 1932 a je pohřben na Královských Vinohradech.
Zdroj: obec Osek

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Antonín Mánes

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovy na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.