Osvětová rada (beseda)

Zpět—seznam společenské organizace


Po válce se v roce 1945 začíná v obci obnovovat kulturní činnost.
Probíhají kulturní akce (Husovy oslavy, plesy, taneční zábavy).
Je také spoléháno hlavně na pomoc školních dětí.

Dochází ale k mnoha nepochopením- zaniká pěvecký soubor .
Nedaří se obnovit činnost hudebního souboru.

21.3.1947—ustavující schůze Osvětové rady

Předseda: M. Hejduk
Tajemník: V. Soukup
Pokladník: p. Pauza

Místní osvětová rada začíná spravovat osvětovou péči s vyjímkou veřejné knihovny.

1948
Změny ve složení Osvětové rady:
Odstupují: J. Ptáček, p. Ptáčková, p. Lupač
Nově jmenováni: Dr. Doskočil, V. Vlaštovka, V. Krutský

1949
Předsedou Tomáš Pfefrček.
Od prosince Václav Voborník.

1949 prosinec
Zřízena Osvětová škola.
Ředitelem ustanoven K. Rusý.
Vyučuje se zde čeština, ruština, domácí nauky.

1949 prosinec—Osvětová rada se mění na Újezdní osvětovou besedu (OB)

Do její působnosti patří obec Únětice.
Správcem ustanoven: K. Rusý
Tajemník: V. Macháček
V těchto funkcích jsou do roku 1957.

1950 srpen
Zřízena kulturní komise.
Předseda: T. Pfefrček
Místopředsedkyně: pi. Čamrová
Zapisovatel: Zd. Farkaš

1952
Do svazku OB převzat soubor dechové kapely.
Sbormistr Miroslav Denemark (ze Žalova).

22.12.1953
OB přijímá do své správy Kulturní dům.
Správcem je p. Kýček
Toto trvá do 1.4.1957, kdy provoz kina přešel do správy MNV.

1954 květen
Předseda kulturní komise—Emil Cimbura.

Emil Cimbura

8.3.1957
Jako orgán OB vychází časopis Suchdolské noviny  (SOkA Praha-západ, sbírka soudobé dokumentace).

1969
Předseda: Václav Říha, později již nechtěl tuto funkci zastávat.
Předseda: Karel Rusý

Karel Rusý

1971
Vedoucí OB je Věra Třesková. (1971-1977)

V. Třesková,1978

Komentář  (Fr. Cinger)

Pod OB byly vedeny následující kurzy:

kurzvyučující
housleFrantišek Rývora
klavírJ. Kohoutová, T. Pucholtová, F. Rývora, J. Tesařová
angličtinaTaťána Pucholtová
kytaraMichal Ambrož
šitíRůžena Hájková
klub šachistůEmanuel Svěrák
vlastivědní klubVěra Třesková

1978
Od 1.1.1978 vedoucí OB- Marie Rusá (1978-1987).

Marie Rusá

1987
Vedoucí OB—Eva Hejlová (1987-1.11.1989)
Jako fotografka pořizuje většinu fotografií do obecní kroniky.

1.12.1989
Vedoucí OB—Danuše Říhová
Z důvodu práce poslankyně v březnu 1990 odstupuje.

1990 březen
Vedoucí OB—Jana Šmídová (1990 – 1992).

1992
Vedoucí OB—pí. Stránská (1992 – 1997).

1997
Vedoucí OB—Eva Herclová (1997 – 1999).

Eva Herclová, učitelka

1999
Osvětová beseda přichází o svá zařízení. Omezuje a ukončuje činnost.


OB-dramatický odbor


ZDROJE:
Obecní kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce (V.Laštovka, 1999)
SOkA Praha-západ, sbírka soudobé dokumentace


Zpracoval: J.J.