Spolek Kos

Zpět—seznam společenské organizace


V roce 1895 založena Stolní společnost Kos.
V hostinci Josefa Hálka (později u Šíchů ).
Založilo ji 16 mladých lidí.

Spolek byl mimo jiné trnem v oku únětickému faráři Ludvíku Jakubů, který proti nim horlil z kazatelny.
Zemřel-li některý z členů spolku, mohl být z příkazu faráře pohřben při zdi hřbitova.

Okresní úřad později spolek zakázal.

(Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, Navrátil Ladislav, 1964)

Tito po dvou letech (1897) založili Besedu Probuzení.


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ


Zpracoval: J.J.