Český zahrádkářský svaz

Zpět—seznam společenské organizace

1934- Vzniklo ústřední sdružení zahrádkářů a chovatelů drobného zvířectva.
1947- Název změněn na Jednota zahrádkářů.
1957- Název změněn na Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů.
1989- Název změněn na Český zahrádkářský svaz.
(www.zahradkar.cz)


ZAHRÁDKÁŘI V SUCHDOLE.

Sdružení zahrádkářů Praizler Suchdol.

1934– založení spolku.
Evidence spolku, 1934   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
Evidenční list spolku, 1934-42   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
    Předseda: Antonín Hromádka
    Místopředseda: Roman Chlouba

1937
    Předseda: Antonín Hromádka
    Místopředseda: Karel Pergtold
Seznam funkcionářů, 1937   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

1939
    Předseda: Augustin Hromádka
    Místopředseda: Josef Holý
Seznam funkcionářů, 2.3.1939

1947– zánik, sloučení se Sdružením zahrádkářů a chovatelů drobného zvířectva.
Sloučení spolků, 1947   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)


Ústřední sdružení zahrádkářů a chovatelů drobného zvířectva-odbor Suchdol.

8.4.1937– vydán Výměr o zřízení spolku .
19.6.1937– ustavující valná hromada v hostinci V ráji.
     Předseda: František Nemrava
     Místopředseda: Vojtěch Smetana
Výměr, 8.4.1937   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
Oznámení val. hromady, 19.6.1937   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
Evidence spolku, 1937   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

1940
Předseda: František Nemrava
Místopředseda: Vojtěch Smetana
Seznam funkcionářů, 28.1.1940   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

1941– chovatelský odbor
Předseda: Jan Hrubý
Místopředseda: Jan Štolba
Seznam funkcionářů, 20.9.1941   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

1942– chovatelský odbor
Předseda: Jan Hrubý
Místopředseda: Jan Štolba
Seznam funkcionářů, 15.2.1942   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

Evidenční list spolku 1940-1947   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)


Jednota zahrádkářů.
11.8.1947– vznikly dvě odbočky:

a) Spolek zahrádkářů v Suchdole-Výhledech.    Výměr, 11.8.1947   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
Ten byl v roce 1951 pro nečinnost zrušen.
Zrušení spolku, 9.2.1952   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
Sloučení spolku, 9.2.1952   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

b) Spolek zahrádkářů v Suchdole.
Valná hromada 13.2.1949   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)


Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů.

1957– založení tohoto spolku.


(foto: J.Kalous, poskytl B.S.)
Zahrádkáři- manželé Břicháčovi, 1965

Komentář Zahrádkáři v Suchdole, 1965   (B. Sommer, 12/ 2015)


Rok 1967
Začíná budování zahrádkářské kolonie v místech bývalého „palpostu“ (protiletecká obrana).

Rok 1971
377 členů, z toho 125 členů obdělávalo 12 parcel o výměře 45 218 m2. (Průměr 362 m2 na 1 člena.)

Rok 1973
Odbočka měla pronajato 14 pozemků o výměře 5 ha, 10,53 a.
400 členů.
Předsedou je p.Hromádka, jednatelem Jan Spour.

lokalitapočet členů
na Starém Suchdole31
na Novém Suchdole82
na Budovci67
na Výhledech49
v Sedlci13
v Praze153
Praha-západ5

Rok 1974
419 členů. 219 Suchdol, 200 Sedlec.

Rok 1975
443 členů z toho 208 mimo Suchdol.

Rok 1979
461 člen.
Předseda Jaroslav Neubert.

Struktura organizace na katastru Suchdol v roce 1979.

organizace ZOpředsedajednatel
Starý Suchdol (přídomní zahrádky)Jaroslav Norbert ingJan Spour
VišňovkaKarel HykaBoh. Bobr ing
DrsniceKarel OuředníkHubert Jahoda
Horní SedlecJ.PopelkaJan Pithart ing
Nad SpáleníkemM.Kollman ingSt.Švambera ing
Starý SuchdolVojtěch VrbaEmil Figar
Na RybářceJosef MusilA.Munzar
Na Sedlecké skáleK.ZítJ.Brtník

Rok 1981
453 členy.
Předseda Jaroslav Neubert.

Rok 1983
Struktura organizace na katastru Suchdol v roce 1983.

Drsnice
Na Rybářce
Na Rybníčkách
Nad Spáleníkem
Višňovka
Na Sedlecké skále
Starý Suchdol
Přídomní
Palpost horní
Palpost dolní
U dubů
U háje

381 člen (z toho 168 ze Suchdola)

Rok 1986
348 členů (nejen ze Suchdola)
Moštárna – vede paní Marie Veselá. Moštárna v roce zpracovala 15 531 kg jablek.

Rok 1987
353 členy.
Pan Jan Spour slaví 80 let.
V zahrádkách se začíná projevovat vandalismus.


(foto J.J.)
Jeden z členů svazu, Bohumil Navrátil, 1982
(foto J.J.)
Jeden z členů svazu, Bohumil Navrátil,1988

Český zahrádkářský svaz.

Rok 1989
Předseda Jaroslav Neubert.
337 členů.

Byli oceněni nejobětavější členové: přítel Křepelák, Velinský, John, Kadlec a přítelkyně Dobiášová.
Moštárna – vede paní Marie Veselá. Moštárna v roce zpracovala 26 570 kg jablek – 17 150 l. Jeden litr se prodával za 4,50 Kč.

Svaz ztrácí několik pozemků – vráceny majitelům.

Rok 1990
Předseda Jaroslav Neubert.
Svaz má 9 sekcí:

Starý SuchdolNad SpáleníkemU dubu
Na palpostěNa RybářceNa rybníčkách
U hájeDrsniceNa sedlecké skále

ZDROJ:
Obecní kronika
SOkA Praha- západ
pamětníci


Zpracoval: J. J., 2/2015