Vlastenecko—dobročinná obec baráčníků


Všeobecně:
Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická, či obecně v Čechách nazývaní Baráčníci, jsou společenskou organizací, která dodnes lpí na dodržování staročeských zvyků. První spolek baráčníků vznikl v Kolíně roku 1873. Bylo to období zakládání mnoha druhů různých vzdělávacích, podpůrných a vlasteneckých sdružení. Baráčníci, kteří se scházeli v již zbořeném kolínském hostinci U Šleitrů zvaném Baráček, se starali o podporování vdov, sirotků, chudiny a tuto činnost spojovali s vlastenectvím. (Wikipedie)


V Suchdole založena 3.3.1929 v restauraci U Petržílků.

(Foto J.J.)

Zachované kroniky a pamětní kniha suchdolské obce baráčníků.
Vedeno od 1933-1979.
Byly v držení A. Chábové, která je předala Muzeu hl. m. Prahy

(Foto J.J.)
Zápis v pamětní knize


Návrh praporu v roce 1938

(SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)

Návrh praporu, 16.3.1938

(SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)

Návrh praporu, 16.3.1938


Popis praporu, 21.2.1938
Povolení užívání praporu, 16.3.1938

Rozvinutí praporu 31.7.1938

Slavnostní zápisy v pamětní knize

Rozvinutí praporuSousedéMatka praporu
Slavnostní konšelstvoOdbor tetičekDrůžičky
Obecní konšelstvoTetičkyProtektor

Zápis v kronice baráčníků
Rozvinutí praporu 31.7.1938

(Foto poskytl Jan Kamelský)
Rozvinutí praporu
matka praporu – Marie Novodvorská, 1938

(Foto poskytl Jan Kamelský)
Rozvinutí praporu
Marie Novodvorská v průvodu, 1938


1940—Staročeský ples

(Poskytla M. Vaňhová)
Pozvánka na ples 10.2.1940


Slavnost k třicetiletému trvání obce—28.června 1959

Slavnostní zasedání se konalo v místnostech restaurace V ráji.
Na závěr lidová veselice v restauraci U Urbanů.

(Foto J. Jánský., 2014)
prapor suchdolské obce baráčníků

(Foto J. Jánský, 2014)
text 1 k 30.výročí (pod praporem)

(Foto J. Jánský, 2014)
text 2 k 30.výročí (pod praporem)

Pamětní zápis z 28.6.1959
Slavnostní konšelstvo z 28.6.1959


1968—v průvodu

(Foto poskytla H. Kopecká)
baráčníci v průvodu, 1968
v popředí legionář Ant. Pecháček

(Foto z kroniky baráčníků)
baráčníci v průvodu, 1968


196976 členůrychtář Alois Kočí
197069 členů
197165 členůrychtář Alois Kočí
197265 členůrychtář František Malý, místorychtář František Listík, syndik Zdeněk Bradáč
197360 členůrychtář Marie Rybářová
1974obec v kriziOdstupuje rychtářka Rybářová. Uvažuje se přerušení činnosti. Ale pokračuje se.
197969 členů

ZDROJE:
obecní kronika
kronika baráčníků

DOKUMENTY:
Oznámení konání valné hromady, 2.1.1937   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
Výsledky voleb 19.1.1938   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
Potvzení činnosti 19.4.1939   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
Výsledky voleb 19.4.1939   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
Výsledky voleb 28.1.1940   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
Výsledky voleb 14.1.1941   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

FOTOGALERIE:
Fotogalerie-Obec baráčníků

ODKAZY:
Baráčníci v ČR


Zpracoval: J. Jánský

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.