Svaz Stráž svobody

Zpět—seznam společenské organizace


Všeobecně:
dobrovolnické vojensky organizované sbory, vytvořené po vzniku České republiky (1918–1919) z příslušníků tělovýchovných organizací (zejména Sokola) na podporu státní moci.
Účastnily se obsazování českého pohraničí a Slovenska.
V roce 1920 byly rozpuštěny.

Označení Stráž svobody bylo ve 30. letech používáno též pro polovojenské pořadatelské sbory Československé strany národně socialistické.

(www.cojeco.cz)


Svaz Stráž svobody v Suchdole

Svaz zde působil v 30.letech 20.století.


DOKUMENTY
Stanovy svazu
Stanovy suchdolského svazu
Povolení svazu, 1937
Oznámení o konaném srazu, 1937 vč. seznamu
Úřední připomenutí, 1939

ZDROJE:
SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov


Zpracoval: J.J.