Čsl. svaz žen

Zpět—seznam společenské organizace

V březnu 1950 byl založen Československý svaz žen, který navázal na mnohé obdobné již dříve existující ženské spolky.
V důsledku rozsáhlých celospolečenských změn Československý svaz žen zanikl v roce 1990.
Český svaz žen přetrval, zaregistroval se u Ministerstva vnitra 5. června 1990.
(wikipedie)


V Suchdole byl založen Výbor žen (později ČSSŽ) v roce 1945.

První předsedkyní byla Marie Balejová.
Na první ustavující schůzi se přihlásilo 10 členek.

Předsedkyně:

Balejová Marie
Malá Helena2 roky
Frydrychová Anna
Kverková Růžena3 roky
Hájková Růžena
Vránová Marie
Odstrčilová Marieod 1978
Krupičková Zdena
Hlavešová Ludmila
Pelantová Iva1988 – 1990
Prokopová Libušeod 1990

Počet členek: 1945   10
1973   53
1975   74
1978   101
1981   122
1983   110
1986   116
1988   141
1989   140
1992   130
1994   138
1997   139
1998   131


Dříve pořádal bazary, které pomáhaly nakupovat např. levnější oblečení…
Spolupracoval s Českým červeným křížem.
Věnoval se pořádání kulturních akcí, zájezdů, odborných přednášek.
Sledoval významná životní jubilea.

Viz níže fotogalerie.


ZDROJE:
Kronika ČSŽ-Suchdol
Obecní kronika

FOTOGALERIE:
Český svaz žen


Zpracoval: J. J., 3/2015