Čsl. obec legionářská


20.11.1933– založení spolku v Suchdole.
Evidenční list spolku  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1936
Předseda: p.Dušek.

1937
Scházejí se v restauraci U Dudáků.
Pozvánka na valnou hromadu, 10.1.1937  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

V březnu mění spolek spolkovou místnost.
Scházejí se v „Lidové restauraci“ pana Dusila. Bylo to v restauraci U Nováků v Tyršově ul.č.p.205 (dnes Novosuchdolská).
Změna spolkové místnosti, 1.3.1937  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)
razítko z roku 1937

1938
Konání valné hromady 9.1.1938 v „Benešovské pivnici“ – U Nováků. Točilo se zde benešovské pivo.
Pozvánka na valnou hromadu, 9.1.1938  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

Předseda: Václav Klíma.
Seznam funkcionářů, 11.1938  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1939
Předseda : František Zajíc.
Oznámení o valné hromadě.
Zpráva Okr. úřadu o konání val. hromady, 25.2.1939  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1939-45– spolek rozpuštěn.
Dva příslušníci z obce zaplatili zostřenou perzekuci životem—F. Taufer a V. Palas.


V roce 1945 kandidují v komun.volbách do MNV.

1946
Předseda: Jaroslav Kunn (?)

1947
Spolek mění stanovy.
Změna stanov, 28.4.1947  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1949
Spolek zanikl výnosem min. vnitra z 3.10.1949 (bez vědomý svých členů).
Byl násilně sloučen s komunistickým SBS (Svaz bojovníků za svobodu).
Zpráva o spolku  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)


(Foto poskytla H.Kopecká)
Antonín Pecháček legionář, suchdolský občan.


Obecně:
… 8. října 1991 se sešli legionáři a zahr. vojáci 2. odboje, aby ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. obnovili tuto naši nejstarší odbojovou organizaci. Bohužel registrace stanov ČsOL potvrdilo Ministerstvo vnitra teprve 12.2.1992. …
(citace z www.csol.cz)


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Paha západ

ODKAZY:
  Československá obec legionářská


Zpracoval: J. J. (12/2015)

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.