Vzájemně se podporující a vzdělávací spolek Rovnost


1895– v Suchdole vznikají spolky Kos ,  Probuzení .
Ty jsou základem budoucího spolku Rovnost.
Výpis z evidence spolků   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1901– dochází k přejmenování na „Vzájemnně se podporující a vzdělávací spolek Rovnost pro Suchdol“.

Poskytoval pomoc občanům v nemoci, pořádal přednášky, zábavy, divadelní představení. Z výtěžků přispíval potřebným.
Mimo jiné již v roce 1900 založil  první spolkovou knihovnu   s knihovníkem Josefem Procházkou.

Byl založen polévkový fond – platila se z něho polévka pro děti, které musely přes den zůstávat v únětické škole.


V roce 1906 byl zřízen pohřební fond.


Významným rozhodnutím bylo sehrát v Suchdole první divadlo.
1901– byl vytvořen první dramatický odbor.
(Tim se pozdější zabýval kronikář Miloš Tichý).
Tato činnost se na Suchdole udržela až do 60.let 20.století.

Spolek Rovnost—dramatický odbor


27.7.1927– spolek organizuje oslavu na počest pojmenování nové čtvrti Suchdola- „Budovec“.
Slavnostním řečníkem byl Tomáš Pfefrček, pozdější  kronikář .


Výměr, 22.2.1937  – v souvislosti se změnou stanov.  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)


1937– návrh spolkového praporu (17.6.1937).

Povolení užívání praporu   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)


1938– předseda: Jan Noha
Seznam funkcionářů, 8.1.1938   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1939
Povinné ohlášení pokračování činnosti, 15.5.1939.   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1940– předseda: Antonín Hrudka
Seznam funkcionářů, 25.1.1940   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1941– předseda: Antonín Hrudka
Seznam funkcionářů, 8.2.1941   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

Evidenční list valných hromad spolku, 1938-48   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1949– předseda: František Pták
Seznam funkcionářů, únor 1949   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1950– předseda: František Pařízek
Seznam funkcionářů, 13.1.1950   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

26.6.1950- spolek oslavil 55 let trvání v hostinci U Urbanů.
Svolání valné hromady na 25.6.1950   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

V tomto roce se začíná projevovat snaha zrušit spolek.
Vyjádření k činnosti spolku, 24.11.1950   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1951
Členové spolku se snaží o zachování spolku. Podávají „odvolání“.
Žádost o povolení pokračování v činnosti, 25.1.1951   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

20.3.1951– vydán příkaz ke zrušení spolku.
Příkaz ke zrušení spolku, 24.4.1951   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)
Zpráva o likvidaci spolku, 10.5.1951   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)
Příkaz k zastavení činnosti, 2.7.1951   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1952
Spolek nadále pořádá valnou hromadu a volí své funkcionáře. Oznamuje plán činnosti.
Oznámení valné hromady, 27.1.1952   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)
Seznam funkcionářů, 5.2.1952   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)
Plán činnosti na rok 1952, 16.2.1952   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)


Předseda spolku ještě komunikuje s úřady o likvidaci.
Dopis okres. úřadu, 30.3.1952   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

6.4.1952– valná hromada spolku schvaluje úplnou likvidaci spolku.
Oznámení likvidace, 17.4.1952
Zpráva ONV o likvidaci, 24.2.1952   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)
Poznámka přiložená k dokladu o likvidaci spolku.


ZDROJE:
Suchdolská obecní kronika.
SOkA Praha západ


Zpracoval: J.J. (12/2015)

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.