Domovina

Zpět—seznam společenské organizace

Z historie agrárních stran:

6. ledna 1899Česká strana agrární, založení
10. května 1905Českoslovanská strana agrární, spojení s moravským agrárním hnutím
1922Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, nový název

Domovina domkářů a malorolníků – odborový, nebo spíše zájmový spolek zemědělců.
Sloužil mimo jiné k prosazování pozemkové reformy podle agrárnických představ.
Vedení prosazovalo příděly půdy svým členům.
Jako přidružená organizace Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu.
(wikipedia)


Domkaři v Sukdole

1910—vznik spolku.

8.1.1922—pro nezájem rozhodnuto rozpuštění spolku.
Zápis z valné hromady, 8.1.1922  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

16.4.1923 —spolek znovu ustaven—sváleny stanovy.
Schválení stanov, 16.4.1923  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

(Foto poskytl Miloslav Frk )
Spolek domkařů v Sukdole, 1923

Funkcionáři spolku 1923:

předsedaKoutecký Václav
místopředsedaŠenfelder Josef
pokladníkKučera Josef
hospodářHlaváček Josef
zapisovatelUrban František

Zápis, 1923 (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1931—spolek zanikl.


ZDROJE:
Suchdolská obecní kronika
SOkA Praha západ


Zpracoval: J.J. (12/2017)