Spolek Václav Budovec

Zpět—seznam společenské organizace


Mezinárodní bezvěrecká organizace, založená v roce 1880 v Bruselu. Její česká sekce založena roku 1904.
Vydávala časopis Volná myšlenka. V roce 1907 se konal světový kongres Volné myšlenky v Praze. Činnost české sekce byla zastavena během 1. světové války, a později. v roce 1919, obnovena. Marxisté z jejích řad se v roce 1925 odloučili a vytvořili Svaz proletářských bezvěrců. Roku 1939 se česká sekce Volné myšlenky rozešla. (citováno z www.cojeco.cz)


1918
Ustanovení spolku v Suchdole na místo rozpuštěné „Bezvěrecké organizace“.

1937
31.ledna se uskutečnila valná hromada v hostinci V Ráji

Oznámení konání valné hromady (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

1938
6.února se uskutečnila valná hromada v hostinci V Ráji
Oznámení konání valné hromady  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

Předseda:         Karel Chaluš
Místopředseda:  Josef Rývora
Zvolení funkcionáři, 6.2.1938   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

(Foto poskytla D. Zajícová)
Karel Chaluš (* 1903), předseda spolku v roce 1938

(Foto poskytla D. Zajícová)
Karel Chaluš , nahoře 2. zprava


ZDROJE:
SOkA Praha -západ
Obecní kronika


Zpracoval: J.J.