Svaz přátel SSSR

Zpět—seznam společenské organizace


Všeobecně:
byl založen na návrh Komunistické strany Československa v dubnu 1930.
Za svou činnost se svaz dostal do sporu s úřady předmnichovské Československé republiky, které zastavily jeho činnost, nejen v listopadu 1930, ale i od 20. 10. 1932.
Zdůvodněním bylo, že Svaz přátel SSSR provozoval činnost politickou a tím překročil meze svých stanov.
Svoji činnost mohl svaz znovu rozvinout 15.9.1934.
16. 3. 1939 zastavilo jeho činnost ministerstvo vnitra v Protektorátu Čechy a Morava.

Po osvobození Československa došlo v listopadu 1945 ke znovuobnovení.
Svaz zanikl v únoru 1948, kdy se sloučil se Společností pro kulturní a hospodářské sblížení s novým Ruskem (založenou v roce 1925).
Tímto sloučením vzniká Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP).
(wikipedie)


Svaz v Suchdole

25.11.1935—utvoření svazu.

Výměr utvoření svazu, 25.11.1935


1937

Svolání valné hromady, 12.9.1937

Funkcionáři spolku

Předseda:nezjištěno
Jednatel:Šroubková Ludmila

Březen 1939—zákaz činnosti spolku

Příkaz k předání výměru a zabavení majetku

Zpráva o doručení výměru, 22.3.1939

Potvrzení převzetí zákazu 22.3.1939


1946—obnovení činnosti spolku

Vzetí na vědomí utvoření spolku 31.8.1946

26.1.1947—ustavující valná hromada

Funkcionáři spolku

Předseda:Liška Ladislav
Místopředseda:Opitz Karel
Jednatel:Sporník Jaroslav
Pokladník:Vrátný František

Podle policejních záznamů je již v roce 1949 spolek veden jako Svaz československo-sovětského přátelství.
16.1.1949—ustavující valná hromada

Funkcionáři spolku

Předseda:Liška Ladislav
Místopředseda:Molík František
Jednatel:Brauer Bohumil
Pokladník:Opitz Karel

ZDROJ:
SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov


Zpracoval: J.J., 2/ 2018