Spolek pro zbudování katolického kostela

Zpět—seznam společenské organizace


1935
3.3.1935 ustanovení spolku v Suchdole.


Vyňatek ze Stanov spolku z roku 1935

Z evidence spolku (uvedení data vzniku)   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

1939
Předseda:         Noha Jan
Místopředseda: Ševčík Václav
Zvolení funkcionáři, 12.3.1939   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
Oznámení další činnosti, 25.5.1939   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

Razítko spolku z roku 1939

1940
Obec kupuje pozemnky pro stavbu obecního úřadu.
Stavba byla projektována na budoucím kruhovém náměstí.
Původně zde měl být postaven římsko-katolický kostel.
Dnešní Internacionální ulice se proto jmenovala Kostelní.

Spolek předkládá upravené Stanovy.
Oznámení předložení Stanov, 25.1.1940   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

1949
Předseda:         Noha Jan
Místopředseda: Ševčík Václav
Oznámení konání valné hromady, na 6.3.1949   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
Z evidenčního listu, funkcionáři, 6.3.1949   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)1950
Předseda:           Ševčík Václav
I. Místopředseda: Noha Jan
II.Místopředseda: Kohout Václav
Zvolení funkcionáři, 26.3.1950   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
Zpráva o spolkové činnosti, 7.10.1950   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

I tento spolek byl pod dohledem úřadů.
Žádost o posudek na funcionáře, 17.10.1950   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

Úřady prohlašují spolek za nepotřebný a zařazují jej do České katolické Charity
Začlenění do charity, 31.10.1950   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
Pokyn České katol. Charitě k začlenění spolku, 4.11.1950   OkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

Spolek se na valné hromadě 19.11.1950 usnesl k začlenění do Česká katolické Charity.
Zápis o začlenění do Charity, 10.12.1950   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

19.12.1950 žádá spolek o začlenění do Charity.
Žádost o začlenění, 19.12.1950  (včetně jmen funkcionářů)  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

1951
12.1.1951 úřady potvrují začlenění spolku do České katolické charity.
Potvzení začlenění, 21.3.1953   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


ZDROJE:
SOkA Praha -západ
Obecní kronika


Zpracoval J.J., 2/ 2016