Pamět Suchdola

Vzpomínky suchdolských pamětníků.


Bartůšek Antonín

Vzpomíná jeho vnuk Antonín Pajkrt, 1/2017

Behenský Karel—deportace do Buchenwaldu

Vzpomíná Marcela Vaňhová-rozená Behenská, neteř K.B.

Brandejsův statek

Postřehy o tomto objektu, Anna Šrámková-Hrušková, 4/2015.

Denk Jan
M. Seifarthová a A. Kadeřábková vzpomínají na svého dědu, 10/2015.

Hruška Karel—kadeřník
Na svého otce vzpomíná Marie Plasová, 12/2016.

Chaluš Matěj—účastník 1.sv.války
Vzpomínky sestavil Pavel Vaniš, 3/2018.

Klouda Antonín—zámečník, ochotník
Vypráví Bohumil Sommer, 2/2015.

Kloudová A. a dcery—živnost mlékařská
Bohumil Sommer vzpomíná na tuto živnost.

Konec II.sv.války na Suchdole
Růžena Malá, vzpomínky z roku 1982. (pdf)

Kwiatkowská Lodža—Osvětim—Suchdol—70 let
Na Lodžu Kwiatkowskou vzpomíná B. Sommerová.

Zemřela Lodža Kwiatkowska
Oznámení a vzpomínka, B. Sommera, 26.8.2015. (pdf)

Marek Antonín—cukrář
Na svého dědu vzpomíná Zuzana Černá, rozená Marková, 10/2014.

Když na zmrzlinu, tak k Markovi
Článek v SL 2/ 2017, Z. Černá. (pdf)

Příběh uprchlých ruských vězňů z transportu, 1945
Vypráví Nina Dudová, zapsala T. Petrová, 3/2014. (pdf)

Soukup Vladislav—učitel
Vladimír Soukup vypráví o svém otci, 2/2015.

Svobodová Viera—zvonička
Vzpomíná A. Haladová, vnučka,13.4.2014.

Trojanův mlýn připomíná Sováka, Horníčka, Alše
Vzpomínky Jiřího Karla, bývalého majitele Trojanova mlýna.
Článek Františka Cingera (2003).

Ukrývání parašutistů na Unitasce 1945
Vypráví Marie Doubravová. Zapsala E.Buchtelová, 2/2014.

Vetyška Bohumír
Na svého otce vzpomíná Radmila Veselá, 12/2015.

Kouteckého zahradnictví
Vzpomíná Fr. Koutecký, 1/2019.

Gagarinova č.p. 155/8
Vzpomíná Jana Kelblerová, 6/2018.

Výhledské náměstí
Popisuje B. Sommer, 10/2014.

Dopis Karla Pergtolda panu Novákovi
Vypráví Ondřej Imlauf, 9/2016.


Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.