Dům Gagarinova č.p. 155/8

Paměť Suchdola—místa, události

Vzpomínala Jana Kelblerová, rozená Pazderníková, vnučka Kotěrových.


Rok 1925, manželé Božena a Václav Kotěrovi krátce po dostavění rodinného domu.
Václav Kotěra má uniformu státních drah.

Rok 1928, manželé Božena a Václav Kotěrovi s dvouletou dcerou Květuší (nyní p. Pazderníková).

Rok 1936, manželé Božena a Václav Kotěrovi s desetiletou dcerou Květuší (nyní p. Pazderníková).
Na této fotce lze již na levé straně vidět kousek přístavby, kterou Kotěrovi postavili pro účely pronájmu jako obchod.
Podle pamětnice paní Květuše Pazderníkové (na dvou obrázcích) se přístavba stavěla asi v roce 1932.

Václav a Božena Kotěrovi chtěli původně postavit obchod (přístavbu k domku) pro „Včelu“.
Než našetřili a postavili přístavbu byl obchod Včely zbudován v nynější Budyňské ulici v rodinném domu u Humlů, kde prodával také i pan Pěkný.
Proto byl postavený přístavek nabídnut panu Brejchovi pro řeznictví.
Ještě před okupací pan Brejcha přesunul svůj obchod do svého statku.

Pak tu vznikl „železniční obchod“(potraviny) pouze pro zaměstnance Českých drah.
Z důvodu dopravy po železnici byly ceny nižší než v normálním obchodě.
Václav Kotěra byl zaměstnancem Českých drah. Obchod byl zásobován koňským povozem z drážního skladu z Nuslí.

Nakonec tam byla galanterie (rok začátku působení nevíme) až do roku 1981.

Jana Kelblerová—rozená Pazderníková—vnučka Kotěrových
Josef Kelbler, 6/ 2018


Zpracoval J. Jánský, 1/2022

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.