František Urban

Zpět-Paměť Suchdola—osoby

Narozen: 14.1.1899
Zemřel: 1988

Hostinský

Foto z roku 1941


Jeho otec Václav kupuje v roce 1895 od Josefa Handla objekt hostince Na Chumberku.
Po něm zde provozuje živnost jeho matka Anna Urbanová (roz. Hendlová) – (* 1861 + 17.10.1934) .

František Urban přebírá hostinec v roce 1934 a začíná provozovat od roku 1935.


Od roku 1930 byl členem sboru dobrovolných hasičů v Suchdole.


Zasloužil se také o rozvoj sportu na Suchdole.

Zásluhy F. Urbana o sport byly opravdu nebývalé.
Řadu let poskytoval společenský sál restaurace ke cvičení sportovcům i ke společenským akcím suchdolských spolků.
Sportovcům věnoval kus pole za restaurací ke zřízení sportovního hřiště.

Podrobněji o zásluhách F. Urbana o sport – viz. zde na stránkách:
 Tělovýchovné jednoty v Suchdole—FDTJ—vzpomínky na FDTJ-JPT 1921-1938.


Zachoval se diplom, který, byl udělen F. Urbanovi pravděpodobně začátkem roku 1939, čemuž odpovídá složení podepsaných funkcionářů klubu.
V předchozím roce a v roce následujícím již bylo složení funkcionářů jiné. 

 SK Sparta, funkcionáři 1939

(foto poskytl Mir. Frk)

Diplom byl kdysi také umístěn na čestném místě ve výčepu restaurace „U Urbanů“.

Pozn.: S.K. Sparta Suchdol vznikla z původní Rudé Hvězdy Suchdol, následně přejmenována na S.K. Slovan Suchdol a sloučena se S.K. Suchdol.  


B. Sommer, J. Jánský, 9/ 2017

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.