Karel Hruška

Zpět-Paměť Suchdola—osoby

Narozen 3.6.1918
Zemřel 1991

Holič


Pan Hruška, můj otec, pracoval po přistěhování na Suchdol v roce 1938 v kadeřnictví na nynějším Brandejsově náměstí, kde bylo kadeřnictví u Maňhalů, posléze z toho byl mandl.

Kadeřnictví na Brandejsově náměstí.

Následně koupil asi v roce 1945 od pana Bříška kadeřnictví u školy, kde bylo dámské a pánské oddělení. Jako živnostník zaměstnával paní Pečinkovou, která přišla na jeho inzerát.

Kadeřnictví ještě pana Antonína Bříška v Suchdolské ulici naproti základní škole.

Chtěl si vydělat na vlastní dům, který chtěl postavit na nynějším Suchdolském nám., kde koupil pozemek. Mělo tam vyrůst centrum obchodů a služeb.
V roce 1952 po znárodnění všech obchodů, služeb atd., převzal prostory kadeřnictví MNV a dále Komunální podnik Roztoky u Prahy, kde dělal můj otec až do odchodu do důchodu.
Všechny tehdejší děti si ho jistě dobře pamatují , zvláště figurku holiče od pana Kutálka, který byl jeho pravidelným zákazníkem.

Foto J. Jánský, 2020

V těchto letech se mu podařilo kadeřnictví rozjet tak, že si mohl dovolit, ovšem už ve státním podniku, zaměstnat ještě další kadeřnice, paní Růženu Brkalovou, Hanu Bendovou-Řehákovou, pana Procházku v pánském oddělení.
V letech 1961-1962 dokonce vzal dvě učenky, Martu Bajerovou-Procházkovou a svoji dceru
Marii Hruškovou-Plassovou, které celý tým svědomitě vyučil.
V té době už to bylo jediné kadeřnictví na Suchdole, vedení převzala paní Pečinková.


Po letech začaly prostory chátrat tak vybudoval v r.1987 , tehdy Oblastní podnik služeb, nové kadeřnictví na Suchdole v prostorách bývalého akcízu , které jsem převzala do vedení já, ale to už je jiná kapitola o AKCÍZU.

Kadeřnictví, bývalý akcís, v roce 1992

Marie Plassová roz. Hrušková, prosinec 2016


Pro web zpracoval J. Jánský, 12/2021

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.