Bohumír Vetyška

Zpět-Paměť Suchdola—osoby

Nrozen: 30.10.1908, Vlčetín
Zemřel: 13.4.1988, Praha

Obchodník

Foto z roku 1950

Na svého otce vzpomíná Radmila Veselá, rozená Vetyšková.


Můj otec se narodil ve Vlčetíně, okres Kamenice nad Lipou.
Vyučil se příručím v Týně nad Vltavou.

V roce 1931 se oženil s Marií Hromádkovou (* 30.1.1909). Pocházela z Luže u Vysokého Mýta.

Protože pracoval jako obchodní cestující, přestěhovali se blíže k Praze.
Nejdříve bydleli v Úněticích, později se přestěhovali do Suchdola a bydleli u pana Papírníka v Alešově ul.č.11 (dnes K Drsnici).
Najal si zde malý krám.

Dcera Bohumíra * 1934
Bohumíra v roce 1937 před obchodem č.p.11
Dcera Radmila * 1938

Zde se narodila v roce 1934 dcera Bohumíra.
Později postavil rodinný dům v téže ulici č.535/13. Ten dostavěl v roce 1938. Zařídil si zde obchod.
V tomto roce se zde narodila dcera Radmila.


Během války provozoval koloniál a železářství. Jeho krédem byli spokojení zákazníci.

B. Vetyška před obchodem č.13 v roce 1942
Dům v roce 2015 Foto J. Jánský


Používané reklamy v obchodě.


Rád zpíval a zúčastňoval se společenských akcí v obci.

Byl také místopředsedou spolku divadelních ochotníků Tyl.
Tyl—činovníci 1940-1941  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)


V době války byl pověřen upozorňovat na nebezpečí náletů sirénou.

B.V. se sirénou v roce 1945
B.V. se sirénou v roce 1945
(Foto poskytla Z.Hájková)
Leopold Navrátil
obchodní příručí, 1945

Po válce v živnosti pokračoval až do roku 1950, kdy mu byl po nástupů komunistů obchod znárodněn.
A dokonce byl v letech 1952-54 na 18 měsíců, i když nebyl voják, odveden na Slovensko do PTP (pomocné technické prapory).

Po návratu nesměl již pracovat v obchodě. Našel zaměstnání ve firmě Vodní stavby n.p. jako pomocný dělník a později, až do své smrti, jako skladník.

Bohumír a Marie Vetyškovi, zlatá svatba, 1981

Listopadové revoluce v roce 1989 se už nedočkal.
Zemřel 13. dubna 1988.


Radmila Veselá (roz. Vetyšková), 12/2015
Zpracoval J. Jánský, 12/2015, aktualizace 12/2021


ZDROJE:
Rodinný archiv R. Veselé
SOkA Praha-západ

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.