Antonín Klouda

Zpět-Paměť Suchdola—osoby

Zámečník, ochotník…

Vzpomíná Bohumil Sommer, 2/2015.


Na fotografii je zachycen výjev před domem č.p. 242 v ulici Budyňské (tehdy Budovcova), v zimě zač. r. 1937.
Před vlastním domem stojící uprostřed je Anna Boušková (roz. Kloudová). Nalevo stojí Antonín Klouda (její bratr), který zde tehdy též bydlel a provozoval zde zámečnictví, jak je též patrno na vývěsním štítu, umístěném na budově.
Před válkou již zde živnost neprovozoval. Bylo to asi jen od r. 1932 do r. 1937.
Ale na snímku je evidentně zachycen v zašpiněných montérkách, jako kdyby zrovna vyšel z dílny, která je zachycena na snímku vpravo vedle domu. Pokud vím vyráběl zámečnické prvky v oblasti stavebního zámečnictví. Například ten plot a vrátka s ozdobami na snímku dělal on. Jsou tam dodnes, i když ve stavu úměrném stáří.
Stojící vpravo je paní Šamonilová.
Na sáňkách, sedící vpředu, Bohumila (Milka) Břicháčová (neteř tety Bouškové a strejdy Tondy), za ní Karel Klouda (její bratranec a syn strejdy Tondy).
Vývěsní štít ANT. KLOUDA, ZÁMEČNÍK, není umístěn na domě, nýbrž na sloupku plotu vedle branky. A ještě upřesnění, muž v pozadí na snímku vlevo u sousedního domu, je pravděpodobně strejda Jarda (též bratr Antonína a Anny), který obýval dům hned vedle.


Ochotnický soubor DTJ
Antonín Klouda se svou sestrou Annou v souboru DTJ, 20.2.1921

Antonín Klouda vedl pestrý život. V mládí se věnoval též ochotnickému divadlu, hudbě a zpěvu, jak patrno na snímku div. souboru DTJ, kde též cvičil a vedl mládež. Vyučil se řemeslu zámečnickému.
Mimo jiné se kolem r. 1930 věnoval domovnictví v Praze se svojí bývalou ženou, poté se však rozvedl a pobýval u své sestry A. Bouškové v Budovcově ulici. Přičemž provozoval také zámečnictví. Před válkou ale skutečně živnost přestal provozovat a odešel za prací do Německa.
V průběhu války se vrátil.
Po válce odešel hledat štěstí do Sudet, kde žil v Děčíně do konce života.
Pohřben je v Úněticích.
B. Sommer


Pro web zpracoval J.J., 12/2021

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.