Suchdol v obrazech a kresbách

.

Autoři


Aleš Mikoláš (1852-1913)

Profil autora.

Ubytování
Mikoláš Aleš, 1880
(www.rodon.cz)

Porovnání místa


Bínová Helena

Trojanův mlýn
Helena Bínová
olej, plátno 50 x 40 cm, 2018

Únětický potok u Spáleného mlýna
Helena Bínová
akryl, plátno, 20 x 25 cm, 2018

Pohled na Suchdol a Sedlec
Helena Bínová
olej, plátno, 50 x 40 cm, 2020

Brandejsúv statek
Helena Bínová
olej, plátno, 2021


Braunerová Zdeňka (1858-1934)

V ohbí řeky (Tříkrálka)
Zdeňka Braunerová
olej, plátno 40 x 51 cm
kol.1900

Komentář

Tiché údolí v Roztokách
Zdeňka Braunerová
olej, plátno 83 x 110 cm
1886
(Národní galerie Praha)

Statek z návsi, Suchdol
Zdeňka Braunerová
kresba tužkou, 1879
(Středočeské muzeum Roztoky)


Brožík Václav (1851-1901)

Portrét statkáře Brandejse ze Suchdola
Brožík Václav, tužka, 11 x 19 cm
(z jarní aukce Galerie Pictura, 2023, Livebid.cz)


Bouda Cyril  (1901-1984)

Kaple od Únětic
Cyril Bouda, olej, 1930
(foto poskytl P. Hejl)

Statek
Cyril Bouda, olej, 1930


Bouda Jiří  (1934-2015)

Podbabský viadukt
Jiří Bouda, 2006
(použito z prodejního serveru)

Komentář


Čáslavský Radoslav  (1925)

Suchdolská hruška
Radoslav Čáslavský, olej, 1965
(foto poskytl B.S.)

Komentář


Černý J.D.  (1915-1996)

Vzpomínka na autora  (V. Pospíšilová)

Domek v ulici Bažantní č.p.757
J. D. Černý, 1973
(foto poskytla V. Pospíšilová)

Kaplička, cesta do Únětic
J. D. Černý
autorský list, 1975
(foto poskytl J. Jánský)

Kresba v Pamětním listu
J. D. Černý, 1981
(poskytla Z. Kučerová)


Denk Jan  (1896-1953)

Profil autora.

Základní škola
kresba v památníku
Jan Denk, 1942
(poskytla M. Seifarthová)


Fleischhans Václav

Kaplička
V. Fleischhans 1944
(poskytla MČ)

Pohled směr Bohnice

Cesta ke Kozím hřbetům
V. Fleischhans 1944
(poskytla MČ)

Holý vrch
V. Fleischhans 1944
(poskytla MČ)


Gott Karel

Název nezjištěn
K. Gott, rok ?
(sanom.sk)

K.G. možná maloval v Suchdole (Trojanům mlýn)
nebo použil jen zdejší námět.


Hapka Josef  (1912-1987)

Statek v Suchdole
Josef Hapka
tempera, 40 x 70 cm, asi 1960
(poskytl B. Sommer)

Komentář

Krajina u Prahy
Josef Hapka
tempera, 39 x 79 cm, asi 1960
(poskytl B. Sommer)

Komentář

Sedlec u Prahy
Josef Hapka
olej na kartonu, 40 x 70 cm
(obrazyvaukci.cz, 2015)


Hudec Jaroslav  (1910-1996)

Krajina u Suchdola
Jaroslav Hudec
(foto poskytl B.S.)


Chalupa František  (1828-1887)

Dráha u Sedlce
F. Chalupa, nedatovaný kvaš (před rokem 1887)
(ze sbírek muzea hl. m. Prahy)
(foto poskytl B.S.)

 O autorovi


Chittussi Antonín  (1847-1891)

Vltava u Roztok
Antonín Chittussi
olej na plátně, 31 x 42 cm
(rodon.cz)

Troja
Antonín Chittussi
(www.alamy.de)
(Národní galerie Praha)

Česká krajina z okolí Suchdola
Antonín Chittussi, 1882
olej na dřevě, 22 x 27 cm
(www.galeriekodl.cz)


Imlaufová Lenka

Vlčí máky

Lenka Imlaufová, olej, 2019

Starý Suchdol

Lenka Imlaufová, olej, 2018

Starý Suchdol

Lenka Imlaufová, olej, 2022

U únětického potoka

Lenka Imlaufová, olej, 2022


Jánský Josef

Domek v ulici Nad Dolíky
Josef Jánský, olej, 2015


Kněžek Miroslav

Lípa svobody
Miroslav Kněžek, kresba

Bulletin—pasování na významný strom, 2014


Korčák Pavel

Starý Suchdol
Pavel Korčák, olej, asi 1982
(foto poskytl B. Sommer)

Komentář

Únětice
Pavel Korčák, olej, 1983

Únětice
Pavel Korčák, olej, 1983

Vilka u bývalé drůbežárny
Pavel Korčák, skica v tužce

Zvonička
Pavel Korčák, skica v tužce


Kosárek Adolf  (1830-1859)

Osamělá krajina (Selská svatba)
Adolf Kosárek, 1858
(foto poskytl B.S.)

O autorovi
Komentář k obrazům

Osamělá krajina (Selská svatba) variace
Adolf Kosárek, 1858
(foto poskytl B.S.)


Králová Falgeová Lilka

Kaplička
Lilka Králová Falgeová, 2015
(foto J.J. se svolením autora)

Sedlec
Lilka Králová Falgeová, 2017
(foto J.J. se svolením autora)


Kudrnová Milada

Kaplička—pohlednice
Milada Kudrnová


Laštovka Vladimír  (1923-2008)

Profil autora

Koně na pastvě
Vladimír Laštovka, 1982
(poskytla MČ)

Pohled směr Roztoky

Statek Skrčený
Vladimír Laštovka, 1970
(poskytla Magda Vidnerová)


Levý Antonín Josef (1845-1897)

Roztoky
Antonín Josef Levý, 1880
(fotohistorie.cz)


Malínský Jaroslav  (1897-1979)

Návrší v Suchdole
Jaroslav Malínský
olej na plátně, 1974
(ghmp.cz)


Mánes Antonín  (1784–1843)

Vesnice Bubeneč
Antonín Mánes, 1820
(NG Praha)
(foto poskytl B.S.)

KomentářMolnár Karol  (1903-1981)

Rameno Vltavy v Podbabě
Karol Molnár, olej na plátně 63,5 x 76,5 cm, 30.léta
(foto poskytl B.S.)


Musil Leopold (1920-1997)

Na Suchdole
Leopold Musil
olej na sololitu, 35×100 cm
(obrazivaukci.cz)

Krajina u Suchdola
Leopold Musil
olej na kartonu, 46×62 cm
Na zadní straně poznámka autora „Pilo se nám tu krásně, jsou tu hezké hospody“
(aukcnidum.cz)


Nekolová—Jarešová Augusta (1890-1919)

O autorce

Sv. Václav u Suchdola
Augusta Nekolová—Jarešová
kresba
(wikipedie)


Oždian Bedřich  (1897-1983)

Podbaba
Oždian Bedřich
(foto poskytl J. Měřinský)

Informace o autorovi


Papež Radovan  (1927-2013)

Profil autora

Suchdolská škola
R.Papež, kvaš, asi 1970
(školní kronika)
Osobnosti


Podskalský Zbyněk

Levý Hradec, kostel
Zbyněk Podskalský, 1934
(foto poskytl Jiří Vysušil)


Procházková Jana

Autoportrét se synem

Na Suchdole
Jana Procházková, 2006,
olej, plátno
31 x 52 cm
(vyhledala P. Wendelová)

Kaplička
Jana Procházková, 2017, kresba


Příkopová Dana

Tiché údolí
Dana Příkopová, olej na plátně, 60 x 40 cm
(danaprikop.estranky.cz)


Pucherna Antonín  (1776-1852)

Císařský mlýn
Antonín Pucherna, 1820
(„Kniha o Praze 6“,Praha 2002,B.Beránek,
M.Tryml,J.Zavřel,str.32)

Komentář


Rada Vlastimil  (1895-1962)

Suchdol u Prahy (zimní den)
Vlastimil Rada, 1936
(foto poskytl B.S.)

Komentář


Seidl Václav  (1886-1942)

Sedlec v roce 1916
Václav Seidl, 1916
(foto J. Jánský)

Obraz se nachází v Domově Sedlec SDMP o.p.s. v Roztokách  

Odkaz


Sommer Bomumil

Ze suchdolských Kozích hřbetů
Bohumil Sommer, křída, asi 1966
(foto poskytl B. Sommer)
Komentář


Soukup Josef (1890-1970)

Suchdol u Prahy
Josef Soukup
olej na kartonu, 1. pol. 20. stol
(galerie-narodni.cz)

Kozí hřbety
Josef Soukup
olej na kartonu, 37×45 cm s rámem
(vyhledala P. Wendelová)


Soukup Vladislav  (1904-1991)

Profil autora 

Kaplička v Sedlci
Vladislav Soukup
tužka, 1952
(foto poskytl Vladimír Soukup)

Barabizna u Fiedlerů
Vladislav Soukup
olej, 1957
(foto poskytl Vladimír Soukup)

Kaplička sv.Václava
Vladislav Soukup
tužka, 1959
(foto poskytl Vladimír Soukup)


Ševčík Antonín

Kozí hřbety
Antonín Ševčík, olej, 1930
(foto poskytli J. Uiberlayová a J. Kozák)
A. Ševčík, voják, 1921


Šimák Lev (1896-1989)

Únětické údolí
Lev Šimák, olej, 1928


Špála Václav  (1885-1946)

Kozí hřbety u Prahy
Václav Špála, olej plátno 54 x 73 cm, 1939
Galerie hl.m.Prahy
(foto poskytl B.S.)


Turek František (1916-2008)

Tiché údolí
František Turek, olej na sololitu 53 x 73 cm,

(obrazyvaukci.cz)


Tvrdý František S.  (1912-1974)

Kozí hřbety u Suchdola
Fr. S. Tvrdý
olej na plátně, 46 x 56 cm, 1942
(wwww.czechantik.cz)


Uiberlayová Jiřina

Cesta z Únětic ke kapličce
Uiberlayová Jiřina, olej na sololitu, 22 x 15 cm, 1950
(foto poskytla J. Uiberlayová)


Wendelová Petra

Sedlec
Wendelová Petra, 2019
(foto poskytla P. Wendelová)


Autor nezjištěn

Základní škola
autor a rok nezjištěn
(foto poskytl F. Černý)

Kozí hřbety u Prahy
autor a rok nezjištěn
(foto poskytl F. Černý)


Zpracoval J. Jánský, aktualizace 1/2022.


U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám). V současné době je zde trafika. (Z.Kučerová, 2017)

Leopold Žalda
(7. října 1753, Hradové Střimelice – 1819, Suchdol u Prahy)
Český římskokatolický duchovní, člen benediktinského řádu a v letech 1804-1819 opat Emauzského kláštera na Novém Městě Pražském.

Pocházel z rodiny kameníka z posázavských Hradových Střimelic. V mládí vstoupil do Sázavského kláštera benediktinského řádu. Zde absolvoval běžnou mnišskou formaci, složil věčné sliby a byl vysvěcen na kněze. I jako mnich se věnoval hudbě a jako hudebník byl poměrně proslulý. Rovněž tak proslul jako kazatel. Po zrušení Sázavského kláštera v roce 1785 odešel do Emauzského kláštera v Praze.

Roku 1804 byl v Emauzích zvolen opatem a tuto funkci zastával patnáct let. Nicméně od roku 1815 se zdržoval stabilně mimo klášter. Žil na (tehdejším) venkově v Suchdole u Prahy na statku, který od roku 1679 byl v majetku emauzských benediktinů. V souvislosti s jeho pobytem byla na statku zřízena malá kaple. V pozdější době statek dostal jméno po novém majíteli–Brandejsův statek. V Suchdole opat Žalda v roce 1819 zemřel a byl pohřben na místním hřbitově u kaple sv. Václava. Novým představeným Emauzského kláštera se stal Robert Petr, který byl ovšem pouze jeho administrátorem.

czwiki.cz

Augusta Nekolová-Jarešová, křtěná Augusta Marie (autoportrét)

(7. července 1890 Jablonná u Benešova – 15. srpna 1919 Kutná Hora), byla česká malířka, kreslířka, ilustrátorka a grafička. Dobová kritika ji označila za nejnadanější českou malířku.

(wikiwand.com)

Pramen Panny Marie Sedmibolestné v Lysolajích.

Pramen léčivé vody v horní části obce Lysolaje, na začátku hlubokého údolí
a přírodní rezervace zvané Housle se zachovanými původními druhy rostlin.
Pramen dosud využíván k odběru pitné vody.
Je to zajímavé místo, které stojí za připomenutí.
Divím se, že ta zázračná voda je ještě pitná, ale je tam umístěna cedule
s rozborem vody, která konstatuje, že voda je pitná !
Přičemž obsahuje nějaké minerály, takže je, ještě k tomu, "minerální".
U pramene kaplička Panny Marie Sedmibolestné.
Konala se zde každoročně např. Slavnost květů a stále se koná,
vždy po 1. květnu, na palouku za kapličkou.
(B.Sommer, 2/2016)

Vzpomínám a tak dnes zabloudím na internetu i na web školy, na níž jsem kdysi kratičce působila-ZŠ M. Alše. A jsem potěšena, že jsem zde našla své tehdejší "svobodné" příjmení-Hospůdková.
Učila jsem zde v roce 1988/89 třídu II.A (Klára Bachová, Tomáš Babulík, Lenka Anderová,…vzpomněla bych si i na další žáky).
Byl to pro mne rok JAKO V RÁJI-báječná ředitelka Věra Herešová, pohodové kolegyně a kolegové, zlaté děti.
Z kolegyň si pamatuji na Jarku Hamzovou, se mnou nastoupila na školu Zuzana Semmlerová a krátce jsem se potkávala s Honzou Bočanem (syn Hynka Bočana-tehdy ještě studoval, ale učitelů bylo málo, učili i studenti).
Pamatuji si ještě na Evu ?-byla tělocvikářka. Bezva byla paní Varvažovská, která jako učitelka v důchodu ještě dělala vychovatelku v družině.Ráda vzpomínám. Moc zdravím krásný Suchdol.

S pozdravem Hana Smělíková (Hospůdková), leden 2019.

František Kavalír

Narodil se v roce 1878 v Oseku čp. 78.
František Kavalír byl architekt a publicista. V Praze studoval u Prof. Jana Kotěry na Umělecko-průmyslové škole.V roce 1914 byl spoluzakladatelem Společnosti architektů, členem výboru a vydavatelství časopisu"Styl" - časopisu pro architekturu, stavitelství a umělecký průmysl. Přispíval i do časopisu "Krásy domova". Dále byl spoluzakladatelem a předsedou "Artělu" - instituce pro vybudování českého uměleckého průmyslu. Se svým bratrem Václavem založili stavební firmu Bratří V a F Kavalírové v Praze na Smíchově a byl jejím šéfem. Mezi mnoha stavbami je významná záchrana středověké usedlosti v Praze na Hřebenkách.
Zemřel v Praze v roce 1932 a je pohřben na Královských Vinohradech.
Zdroj: obec Osek

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Antonín Mánes

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovy na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.