Suchdol v obrazech a kresbách


Aleš Mikoláš (1852-1913)

Ubytování
Mikoláš Aleš, 1880
(www.rodon.cz)
(poskytla P. Wendelová)

Porovnání místa


Bínová Helena

Trojanův mlýn
Helena Bínová
olej, plátno 50 x 40 cm, 2018

Únětický potok u Spáleného mlýna
Helena Bínová
akryl, plátno, 20 x 25 cm, 2018

Pohled na Suchdol a Sedlec
Helena Bínová
olej, plátno, 50 x 40 cm, 2020

Brandejsúv statek
Helena Bínová
olej, plátno, 2021


Braunerová Zdeňka  (1858-1934)

V ohbí řeky (Tříkrálka)
Zdeňka Braunerová
olej, plátno 40 x 51 cm
kol.1900

Komentář

Tiché údolí
Zdeňka Braunerová
olej, plátno 83 x 110 cm
1886
(Poskytla P. Wendelová)

Statek z návsi, Suchdol
Zdeňka Braunerová
kresba tužkou, 1879
(Středočeské muzeum Roztoky)


Bouda Cyril  (1901-1984)

Kaple od Únětic
Cyril Bouda, olej, 1930
(foto poskytl P. Hejl

Statek
Cyril Bouda, olej, 1930


Bouda Jiří  (1934-2015)

Podbabský viadukt
Jiří Bouda, 2006
(staženo z prodejního serveru)

Komentář


Čáslavský Radoslav  (1925)

Suchdolská hruška
Radoslav Čáslavský, olej, 1965
(foto poskytl B.S.)

Komentář


Černý J.D.  (1915-1996)

Vzpomínka na autora  (V. Pospíšilová)

Domek v ulici Bažantní č.p.757
J. D. Černý, 1973
(foto poskytla V. Pospíšilová)

Kaplička, cesta do Únětic
J. D. Černý
autorský list, 1975
(foto poskytl J. Jánský)

Kresba v Pamětním listu
J. D. Černý, 1981
(poskytla Z. Kučerová)


Denk Jan  (1896-1953)

Základní škola
kresba v památníku
Jan Denk, 1942
(poskytla M. Seifarthová)


Flajšhans V.

Kaplička
V. Flajšhans (?), 1944
(poskytla MČ)

Pohled směr Bohnice


Gott Karel

Název nezjištěn
K. Gott, rok ?
(sanom.sk)

K.G. možná maloval v Suchdole (Trojanům mlýn)
nebo použil zdejší námět.


Hapka Josef  (1912-1987)

Statek v Suchdole
Josef Hapka
tempera, 40 x 70 cm, asi 1960
(poskytl B. Sommer)

Komentář

Krajina u Prahy
Josef Hapka
tempera, 39 x 79 cm, asi 1960
(poskytl B. Sommer)

Komentář


Hudec Jaroslav  (1910-1996)

Krajina u Suchdola
Jaroslav Hudec
(foto poskytl B.S.)


Chalupa František  (1828-1887)

Dráha u Sedlce
F. Chalupa, nedatovaný kvaš (před rokem 1887)
(ze sbírek muzea hl. m. Prahy)
(foto poskytl B.S.)

 O autorovi


Chittussi Antonín  (1847-1891)

Vltava u Roztok
Antonín Chittussi
olej na plátně, 31 x 42 cm
(poskytla P. Wendelová)

Troja
Antonín Chittussi
(www.alamy.de)
(poskytla P. Wendelová)

Česká krajina z okolí Suchdola
Antonín Chittussi, 1882
olej na dřevě, 22 x 27 cm
(www.galeriekodl.cz)
(poskytla P. Wendelová)


Jánský Josef

Domek v ulici Nad Dolíky
Josef Jánský, olej, asi 2015
(foto J. J.)


Korčák Pavel

Starý Suchdol
Pavel Korčák, olej, asi 1982
(foto poskytl B. Sommer)

Komentář

Únětice
Pavel Korčák, olej, 1983

Únětice
Pavel Korčák, olej, 1983

Vilka u bývalé drůbežárny
Pavel Korčák, skica v tužce

Zvonička
Pavel Korčák, skica v tužce


Kosárek Adolf  (1830-1859)

Osamělá krajina (Selská svatba)
Adolf Kosárek, 1858
(foto poskytl B.S.)

O autorovi
Komentář k obrazům

Osamělá krajina (Selská svatba) variace
Adolf Kosárek, 1858
(foto poskytl B.S.)


Králová Falgeová Lilka

Kaplička
Lilka Králová Falgeová, 2015
(foto J.J. se svolením autora)

Sedlec
Lilka Králová Falgeová, 2017
(foto J.J. se svolením autora)


Laštovka Vladimír  (1923-2008)

Profil autora

Koně na pastvě
Vladimír Laštovka, 1982
(poskytla MČ)

Pohled směr Roztoky

Statek Skrčený
Vladimír Laštovka, 1970
(poskytla Magda Vidnerová)


Malínský Jaroslav  (1897-1979)

Návrší v Suchdole
Jaroslav Malínský
olej na plátně, 1974
(zdroj: www.ghmp.cz)
(poskytla P. Wendelová)

Životopis   (www.fdb.cz)


Mánes Antonín  (1784–1843)

Vesnice Bubeneč
Antonín Mánes, 1820
(NG Praha)
(foto poskytl B.S.)

Komentář


Molnár Karol  (1903-1981)

Rameno Vltavy v Podbabě
Karol Molnár, olej na plátně 63,5 x 76,5 cm, 30.léta
(foto poskytl B.S.)


Oždian Bedřich  (1897-1983)

Podbaba
Oždian Bedřich
(foto poskytl J. Měřinský)

Informace o autorovi


Papež Radovan  (1927-2013)

Suchdolská škola
R.Papež, kvaš, asi 1970
(školní kronika)
Osobnosti


Podskalský Zbyněk

Levý Hradec, kostel
Zbyněk Podskalský, 1934
(foto poskytl Jiří Vysušil)


Procházková Jana

Autoportrét se synem

Na Suchdole
Jana Procházková, 2006,
olej, plátno
31 x 52 cm
(poskytla Petra Wendelová)

Kaplička
Jana Procházková, 2017, kresba


Příkopová Dana

Tiché údolí
Dana Příkopová, olej na plátně, 60 x 40 cm
(www.danaprikop.estranky.cz)
(poskytla Petra Wendelová)


Pucherna Antonín  (1776-1852)

Císařský mlýn
Antonín Pucherna, 1820
(„Kniha o Praze 6“,Praha 2002,B.Beránek,
M.Tryml,J.Zavřel,str.32)

Komentář


Rada Vlastimil  (1895-1962)

Suchdol u Prahy (zimní den)
Vlastimil Rada, 1936
(foto poskytl B.S.)

Komentář


Seidl Václav  (1886-1942)

Sedlec v roce 1916
Václav Seidl, 1916
(foto J. Jánský)

Obraz se nachází v Domově Sedlec SDMP o.p.s. v Roztokách  

Odkaz


Sommer Bomumil

Ze suchdolských Kozích hřbetů
Bohumil Sommer, křída, asi 1966
(foto poskytl B. Sommer)
Komentář


Soukup Vladislav  (1904-1991)

Vladislav Soukup   (Portrét)

Kaplička v Sedlci
Vladislav Soukup
tužka, 1952
(foto poskytl Vladimír Soukup)

Barabizna u Fiedlerů
Vladislav Soukup
olej, 1957
(foto poskytl Vladimír Soukup)

Kaplička sv.Václava
Vladislav Soukup
tužka, 1959
(foto poskytl Vladimír Soukup)


Ševčík Antonín

Kozí hřbety
Antonín Ševčík, olej, 1930
(foto poskytli J. Uiberlayová a J. Kozák)
A. Ševčík, voják, 1921


Šimák Lev (1896-1989)

Únětické údolí
Lev Šimák, olej, 1928


Špála Václav  (1885-1946)

Kozí hřbety u Prahy
Václav Špála, olej plátno 54 x 73 cm, 1939
Galerie hl.m.Prahy
(foto poskytl B.S.)


Tvrdý František S.  (1912-1974)

Kozí hřbety u Suchdola
Fr. S. Tvrdý
olej na plátně, 46 x 56 cm, 1942
(wwww.czechantik.cz)


Uiberlayová Jiřina

Cesta z Únětic ke kapličce
Uiberlayová Jiřina, olej na sololitu, 22 x 15 cm, 1950
(foto poskytla J. Uiberlayová)


Wendelová Petra

Sedlec
Wendelová Petra, 2019
(foto poskytla P. Wendelová)


Autor nezjištěn

Základní škola
autor a rok nezjištěn
(foto poskytl F. Černý)

Kozí hřbety u Prahy
autor a rok nezjištěn
(foto poskytl F. Černý)


Zpracoval J. Jánský, aktualizace 1/2022.


Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.