Papež Radovan

Zpět—seznam čestní občan


Narozen: 7.1. 1927, Praha
Zemřel: 3.1. 2013, Praha

učitel, výtvarník

Čestný občan in memoriam, 26.6.2014


Věhlasný suchdolský učitel a výtvarník. Vyučoval výtvarnou výchovu, matematiku, pracovní vyučování.

Radovan Papež v roce 1960

Studia
Masarykova pokusná obecná škola v Suchdole
1938 – 1946 – Gymnasium Evropská v Praze (Velvarská)
1941 – 1942 – Soukromé studium u prof. Jaroslava Vodrážky na Státní grafické škole v Praze
1941 – 1944 – Officina Pragensis, Škola volné a užité grafiky, knižního a reklamního umění – soukromá škola prof. Jaroslava Švába
1946 – 1949 – Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze, obor Výtvarná výchova, Deskriptivní geometrie

Pedagogové:
Prof. Cyril Bouda, vedoucí Katedry kresby
Prof. Karel Lidický, vedoucí Katedry modelování
Prof. Martin Salcman, Katedra malby
Prof. Josef Sejpka, Ornamentální kreslení a písmo

Pedagogická činnost:
1951 – 1953 – ZŠ Krásné Březno v Ústí nad Labem
1953 – 1955 – ZŠ Středokluky
1955 – 1987 – ZŠ Mikoláše Alše v Suchdole
V letech 1960 – 1975 vedl Výtvarný kroužek na ZŠ Mikoláše Alše.

(Převzato z web.stránek MŠ-Praha-Suchdol z 3.1.2013.)


Autor znaku městské části Praha-Suchdol.

V roce 1991 pověřila školská a kulturní komise MÚ Radovana Papeže k vypracování návrhu.
Původní vítězný návrh byl- jedna labuť na vlnách Vltavy.
Po výtce heraldiků byl znak upraven na dnešní podobu.

Dvě labutě – dvě S (začáteční písmena dvou nejstarších obcí na území dnešní Prahy-Suchdol,Sedlec).
Labuť – symbol partnerské věrnosti.

Znak byl schválen 29.4.1993.


Ilustroval Suchdolskou kroniku.

Ilustroval suchdolskou kroniku.

Ukázka jedné z kreseb.


Pan učitel mnohokrát kreslil do památníků svých žáků.
Málokdy ale do památníku dospělé bývalé žákyni.

Kresba R. Papeže v památníku.
(Poskytla J. Uiberlayová-roz. Zárubová)

Dopis R. Papeže o kresbě v památníku.
(Poskytla J. Uiberlayová-roz. Zárubová)


26.6.2014 uděleno čestné občanství in memoriam zatupitelstvem MČ Praha-Suchdol.


VÝSTAVY:
Učitel a žáci 2002   Výstava byla uspořádána na jaře v roce 2002, k 75. výročí narození Radovana Papeže.

FOTOGALERIE:
Vzpomínkový večer k udělení čestného občanství.  (2014)
Za panem učitelem.    (Článek Elišky Kosové (Such. listy 02-2013 str.13)

ZDROJE:
Suchdolské listy
obecní kronika


Zpracoval: J. J., 6/2017