Laštovka Vladimír

Zpět—seznam čestní občané

Narozen: 12.8.1923 v Suchdole
Zemřel: 28. prosince 2008 v Roztokách u Prahy

Chemik ( VŠCHT)
Režisér a vedoucí divadelního souboru
Spisovatel
Čestné občanství in memoriam uděleno 19.6.2018


Profese

Vystudoval gymnázium, průmyslovou školu. Byl přidělen do německého výzkumného ústavu pro výzkum uhlí.
Po skončení německé okupace vystudoval Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství
a celý život pracoval v roztocké Penicilínce.

Vystudoval gymnázium, průmyslovou školu. Byl přidělen do německého výzkumného ústavu pro výzkum uhlí.
Po skončení německé okupace vystudoval Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství a celý život pracoval v roztocké Penicilínce.

Byl spolupůvodcem patentu a držitelem Patentní listiny, 1959.


Aktivity

VEŘEJNÝ ŽIVOT

Od svého mládí se aktivně účastnil suchdolského veřejného a kulturního života.
Pracoval v Domě osvěty Praha-západ jako porotce soutěží LUT.
Byl členem rady MNV, vedoucím divadelního souboru .

Na paměť vstupu ČR do Evropské Unie, 1. 5. 2004
V.L. promluvil při vysazení pamětního stromu na Suchdolském náměstí.


OCHOTNICKÉ DIVADLO

Vedoucí divadelního souboru a režisér.
V letech 1945-1965 režíroval řadu děl, která hráli suchdolské ochotnické spolky Tyl, Alšova scéna, Sokol, Osvětová beseda.

V těchto hrách:

Medvěd a víla
Princezna Pampeliška
Viktorka
Naši furianti
Jak důležité je míti Filipa
Léto
Talisman
Vassa Železnovová
Manon Lescaut
Já nejsem on
Ženitba
Šťastnou cestu
Láska
Z divadelní kuchyně
Maruška Kudeříková
Medvěd a víla

Zkouška hry M. Kudeříková
Braník, 1960
Zkouška hry M. Kudeříková
Braník, 1960
V.L. stojí druhy zprava
1965

VÝTVARNÁ ČINNOST

V 70. letech se začal zabývat amatérskou uměleckou tvorbou.
Rád cestoval, hodně tam fotografoval a pak podle fotografií maloval.
Byl v Japonsku, Korei, Francii, Španělsku, hodně jezdil do Chorvatska.

FOTOGALERIE—OBRAZY


LITERÁTNÍ ČINNOST

Počátkem devadesátých let min. století z historických pramenů sestavil a sepsal knihu
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, obsažný materiál o historii Suchdola a Sedlce
od pravěku až po rok 1999.


CESTOVÁNÍ

Jeho velkou zálibou bylo cestování.

Vím, že rád cestoval, hodně tam fotil a pak to dle fotografií maloval.
Určitě byl v Japonsku a Korei, hodně jezdil do Chorvatska. Určitě byl ve Francii a Španělsku, ale to už bylo později a výstavu z toho nedělal.
(M. Vidnerová, neteř)

Z cest maloval obrázky a pořádal výstavy.

   Pozvánky


ČESTNÝ OBČAN IN MEMORIAM

Čestné občanství in memoriam bylo V. Laštovkovi uděleno 19.6.2018.

Pamětní diplomy byly předány 13.9.2018 na vernisáží výstavy Suchdolské osmičky.


Za Vladimírem Laštovkou  Informace č. 2/ 2009, Eliška Kosová


ZDROJE:
Rodinný archiv V.L.
Magdalena Vidnerová, neteř V.L.
MČ Praha Suchdol
Divadelní kronika


Zpracoval: J. Jánský, 10/2018, aktualizace 3/2021