Seznam učitelů základní školyA

Adamcová Marie
rozená Vyzisková
* 6.3.1917

Učitelka na nižším stupni na škole od 1.9.1961.
Foto z roku 1964

Anderlová Lenka

Málo informací

Arendarčiková Jiřina

Nastoupila 1.9.1981 jako ředitelka školy do 30.8.1988 (důchod).
Foto z roku 1983.


B

Babická Marie
rozená Jandová

Def. učitelka, na škole od 3.9.1943, po nemoci opět nastupuje od 31.1.1948 do roku 1971 (důchod).
Foto z roku 1960.

Babická Růžena

Na škole od 17.1.1946 do 31.6.1971 (důchod).
Foto z roku 1962.

Babický Josef

Na škole od 3.9.1943 do 30.9.1957, od 1.10.1957 přeložen do Lysolaj.
Foto z roku 1955.

Babka Martin

Málo informací.

Babková Ivana

Málo informací .

Babůrková Marie
* 26.5.1914

Na škole od 1.2.1948 do 30.6.1973 (důchod).
Foto z roku 1967.

Bartoňová Jindřiška

Učitelka hudební výchovy a čes. jazyka.
Na škole od 1954 .

Bartošová Helena
rozená Polednová
* 19.3.1936

Do obecné i měšťanské školy chodila v Suchdole.
Na škole učí od 1.9.1958, od 1.9.1975 zástupce ředitele školy.
Foto z roku 1969.

Baštářová Libuše

Na škole od 1.9.1953 do 1954, přeložena do Lysolaj.

Benedikt Jaromír

Učitel, na škole od 1940.
13.11.1942 na vlastní žádost odchází do Prahy.
Foto z roku 1942 .

Blahnová Marcela

Na škole od roku 1989.
Foto z roku 1994.

Bludská Jitka

Na škole od 1986 .

Bočan Jan

Na škole od 1.3.1989.

Bolehovská Božena

Původně učitelka mateř. školky.
Na škole od 15.10.1945 do 17.1.1946 .

Borová Olga

Na škole od 1.9.1974.
Foto z roku 1992.

Brunová Věra

Učitelka chemie, na škole od 1985.

Bulgaková Anna

Učitelka ruštiny, na škole od 1.9.1962.

Burešová Žofie

Učitelka matematiky, na škole od 8.10.1952 do 1954.
Foto z roku 1954.

Burianová Jana
* 12.11.1932 Rokycany
† 1.3.2008 Praha

Na škole od 26.3.1963 (přeložena ze ZDŠ v Roztokách), jako zástup za učitelku Jiřinu Macháčkovou na škole do roku 1997.
Foto z roku 1964.
článek  A. Skálové v SL č.2/ 2008 ▷ Portrét


C

Cibochová Zdenka

Na škole od 1986 jako důchodkyně-zástup v 3.A .

Cihlářová Bronislava

Na škole od 1.9.1953, od 1.3.1977 zástupce ředitele školy do 1986 (důchod).
Foto z roku 1970.

Cirkl Josef

Na škole od 1.9.1953.
Foto z roku 1954


Č

Čadek Jan

Na škole od 1987.
Foto z roku 1988 .

Částková Jaroslava
* 1920

Učitelka na nižším stupni na škole od 1.9.1960 do 30.8.1961.
Foto z roku 1960 .

Čechová Anna,, rozená Svačinová
* 28.5.1915

Na škole od 2.9.1946 do 30.6.1973 (důchod).
Foto z roku 1956 .

Čeplová Věra

Na škole od 1.9.1969.

Čurda Jiří

Málo informací .


D

David Jan

Na škole od 3.9.1943, 20.9.1945 odchází na pobočku měšť. školy v Lysolajích.

Dolejší Helena
vdaná Svěráková
* 10.12.1923

Na škole od 1.12.1942, od listopadu 1947 přestupuje na měšť. školu.
V roce 1946 napsala text školní hymny .

Doubková Magda

Málo informací.

Doubrava Josef
* 21.2.1916

Na škole od 1.9.1947

Douchová Eva

Na škole od 1.9.1973, od 1.9.1990 zástupce ředitele školy.
Foto z roku 1995

Dráčová Nina

Na škole od roku 1989, učitelka výtvarné výchovy.
Foto z roku 1994.

Drncová Věra
provdaná Zedková
* 22.8.1940

Učitelka na 2.stupni (také zeměpis), na škole od 1.9.1959.
Foto z roku 1960.

Drncovcová Jana

Na škole od 20.3.1984.

Dunovská

Na škole od 1.9.1978.

Dvořák Jan

Vyučuje řím. katolické náboženství.
Na škole od 1953.


F

Fejfarová Věra

Na škole od 1.9.1976.

Fenclová Pavla

Vyučuje též v Úněticích a Statenicích, vedlejší učitelka ručních prací.
Na škole od r. 1931.

Fenclová Pavla

Výpomocná učitelka, na škole od 10.10.1941.
15.9.1945 sňatek s K. Babkou.

Figarová Nora
* 1932

Na škole od 1.9.1964 do roku 1987 (důchod), učila hudební výchovu, ruštinu, nepovinnou němčinu, tělovýchovu. hrála krásně na klavír a nádherně zpívala.
Foto z roku 1985

▷ N.F. v kresbách R. Papeže
▷ N.F. hraje na klavír na škol. akademii, 6.5.1975
▷ Audio, 13.3.2019, záznamy č. 10-13

Flanderka Hubert
* 3.1.1903

Zatímní učitel, na škole od 1937.
Foto z roku 1939.

Fleischhans Václav
* 6.5.1906

Na škole v letech 1937-1942.
Také i maloval.
Foto z roku 1939.

Fleischhansová Ludmila

Foto z roku 1939.

Froulíková Milada

Učitel praktikant, na škole od 1.6.1942.


G

Geisslerová Lidmila
* 14.4.1907

Učitelka, na škole od 1935.

Gregor Renald
* 9.10.1914

Učitel němčiny, praktikant, na škole 1935-36.


H

Hamzová Jaroslava

Foto z roku 1977.

Haškovcová Dagmar
* 25.5.1932

Na škole od 1.9.1958 do ledna 1959.

Havlová

Na škole od ??? do 1980 (důchod).

Havrdová Ludmila
* 8.9.1913

Od 1.10.1946 na měšťanské škole.

Herclová Eva

Na škole od 1.9.1973 do 1977,,potom od 1980 do 1986.
Foto z roku 2007.

Herešová Věra

Učitelka matematiky a fyziky, na škole od 1.3.1979.
Od 1.9.1988 ředitelka školy.
Foto z roku 1995.

Herynková Ivana
rozená Buřičová

Členka ochotnického divadla.
Foto z roku 1960.

Hevák Michal

Foto z roku 1994.

Hlásková Bohumila

Na škole od 1990, učitelka češtiny, angličtiny.
Foto z roku 1994.

Hlava Rudolf
* 13.4.1911
Příkré u Semil

Působil také v: Dobřichovice, Kbely, učitel, na škole od 1.9.1934.
Foto z roku 1935.

Hlaváčková Eva

Na škole od 1990.

Hodinářová Marie
* 6.12.1915

Na škole od 15.1. do 22.4.1937.

Hochmann Milan
* 6.2.1912

Na škole od roku 1937.

Hořejší Marie
* 13.12.1912

Výpomocmá učitelka ručních prací, na škole od 1.10.1933

Její zápis v památníčku žákyně K.B. (1934)

Hovadová Bohumila

Foto z roku 1960, málo informací.

Horázová Ludmila

Na škole od 1987.

Hospůdková Hana
provdaná Smělíková

Na škole učila v roce 1988/ 89, třídu 2.A.

Vzpomínka

Hošek Zdeněk

Hynek Václav
* 8.9.1901
Vůsí-Milevsko

Působí v: Kunratice, Kyje, Kbely, Únětice, učitel, na suchdolské škole od r. 1931.
Od 1.2.1932 přeložen do Vel. Čičovic.

Hrubeš Josef
* 1892

Na škole od ledna 1959 do 30.8.1959, (jako důchodce).

Hynková Marie
rozená Holá
* 1.5.1909

Učitelka ruštiny, na škole od 19.2.1946, od roku 1950 jako pěstounka
v místní mateřské školce.
Foto z roku 1950.


CH

Chalupníček Lubomír
* 24.4.1913, Praha

Působil také v: Modřany, Lipany, na škole od 1.2. do 1.5.1935.

Chocová Ludmila

Na škole od 1.3.1945.

Chloubová Zdeňka
rozená Neradová
* 28.5.1921

Na škole od 19.2.1946.

Chalupský Jaroslav

Na škole od 1991?


J

Jarolímek Josef

Učitel katolického náboženství-farář.
Na škole od r. 1931.

Janáková Eva

Učitelka českého jazyka těl. výchovy, na škole od 1.9.1985.
Foto z roku 1988

Jílková Alena

Na škole od 1987?

Jarkovská Marie

Na škole od 1990?

Jonášová Jana

Málo informací.

Jandová Dagmar

Na škole od 1.9.1978 do 1979.

Janovská Marika

Málo informací.


K

Kadlec Oldřich

Učitel zeměpisu a hudební výchovy, na škole od 1.9.1954 do 30.8.1958 (přeložen do Nebušic).

Kadlečková Marie
rozená Hrodková
* 6.2.1929

Na škole od 1.10.1957 do 1959
Foto z roku 1959.

Kašík Jaroslav
* 16.11.1911, Lipnice n. Sázavou

Na škole od r. 1931.

Věnování na jeho fotografii (1933)
Jeho zápis v památníčku žákyně K.B. (1934)
Foto z výletu (1936)

Kalivoda Karel
* 18.1.1917

Učitel praktikant, na škole od 1.9. do 18.10.1938.

Kamelský Václav
* 30.5.1914
† 30.7.1972

Na škole od 1.9.1938, od 19.2.1946 na měšťanské škole.

Kavalírová Alena
* 1937

Učitelka na vyšším stupni, na škole od 1.9.1960 do 30.8.1961.

Kauerová Jana

Učitelka ruštiny, na škole od roku 1972.

Kartusová Jitka

Na škole od roku 1988.

Kejmarová Marie

Málo informací.

Klausová Jana

Na škole 1993-1996, učitelka hud. výchovy, těl. výchovy
Foto z roku 1994.

Klempířová Otýlie

Na škole od roku 1990.
Foto z roku 1994.

Klimešová Věra

Na škole od roku 1987.

Knejflová Helena
* 7.4.1924

Na škole od 8.6.1945.

Knittlová Marie

Na škole od 1.9.1954 do roku 30.8.1958 (důchod).
Foto z roku 1957.

Kolářová Růžena
* 20.4.1906, Velký Bor

Působila také v: Hobšovice, Malíkovice, Hnidousy, Motyčín.
Na škole od 15.2.1934.

Kolín Milan ing

Učitel chemie, na škole od 1.9.1970.

Konětopská M.

Na škole od 1.9.1964 do 30.8.1974.
Členka pěveckého sboru učitelů.
Foto z roku 1968 .

Korotvičková Libuše

Výpomocný učitel, na škole od 16.9.1942.

Kotík Jan

Učitel matematiky a fyziky, na škole 1.9.1978 do 28.2.1979.

Koutská Martina

Málo informací.

Kozáková Lidmila

Na škole od 15.11.1958 do 30.8.1960, (na vlastní žádost).

Kraml Karel
* 5.5.1913

Na škole od 5.5.1939, od 1.9.1945 na měšťanské škole.
Od 1.9.1964 zástupce ředitele školy.
30.6.1975 do důchodu, učí ale dále těl. výchovu.
Foto z roku 1960 .

Krása Antonín
* 23.2.1917

Na škole od 16.2.1939.

Kratochvíl Filip

Na škole od roku 1990.

Krausová Jiřina

Vedlejší učitelka českobratrského náboženství.
Na škole od r. 1931.

Kreisinger Josef
* 31.5.1907

Na škole od 1.9.1936 do 1.4.1937.

Krejčíková Marie
* 1.6.1905

Na škole od 1.9.1947 do 15.11.1949 (rozvázán služeb. poměr).

Krejzar Alois

Kaplan, vyučuje řím.kat. náboženství.
Na škole od 2.9.1946 do 1954.
Foto z roku 1949.

Kristinová Sabina

Málo informací.

Křesťanová Dana

Málo informací.

Kryštůfková Anna
* 19.12.1906, Žebrák
†  červenec 1977

Působila ve škole v Úněticích, na škole od r. 1.9.1931 až do 1.8.1963(důchod).
Foto z roku 1934

Její zápis v památníčku žákyně K.B. (1934)

Křiklánová Anežka

Učitelka náboženství.

Její zápis v památníčku žákyně K.B. (1934)

Kubatschová Jitka

Na škole od 1990.
Foto z roku 1990.

Kubík Antonín

Výpomocný učitel, na škole od 1.4. do 1.9.1942.
Foto z roku 1942.

Kučera Miroslav

Učitel zeměpisu, přírodopisu, tělocviku, na škole od 4.8.1966.
Foto z roku 1974.
Foto ze setkání 2013

Kulhavá Ilona

Na škole od roku 1990.
Foto z roku 1991.

Kulíková Věra

Učitelka domácích nauk, na škole od 16.3.1946.

Kupka František
* 22.5.1899, Stará Huť

Působil také v: Příbram, Břevnov, Liboc, Tuchoměřice, Kbely, Ruzyň.
Na škole od 1.9.1934 do 1.2.1935.


L

Lanz Karel
* 28.1.1917

Na škole od 1.9.1938.

Lažanský Antonín

Na škole od 4.4.1949.

Ledvinková Božena
rozená Hrubá
* 19.11.1919

Od 1.9.1945 na měšťanské škole, na obec. škole od 1.9.1947.

Ledvinková Milada
* 27.2.1914, České Budějovice

Výpomocná učitelka, na škole od 1.3.1934.

Lenertová Pavla

Na škole od 1991?

Lepaříková Frant.

Učitelka náboženství.

Lukášová Danuše

Málo informací.


M

Macháček Václav

Na škole od 1.10.1942 do 30.6.1981 (důchod).
Od 1.3.1947 přestupuje na měšť.školu Lysolaje.
Od 15.12.1955 zástupce ředitele školy v Suchdole.
Od 1.8.1964 ředitel školy.
V roce 1974 vyznamenán tiulem „Zasloužilý učitel“.
Foto z roku 1960

Macháčková Jiřina
rozená Smržová

Na škole od 12.5.1942 do 1980.
Foto z roku 1958 .

Majerová Stanislava

Málo informací.

Mádlová Marie
rozená Bobková
* 5.7.1914

Na škole od 15.12.1946 do 15.2.1947.

Malcová Hana
rozená Adamcová
* 3.5.1931

Na škole od 1.9.1955 do 1966, (odešla do Písku).
Foto z roku 1957.

Marhounková Růžena
* 19.10.1917

Na škole od 1.9.1946 do 1.2.1947 (přeložena do Ruzyně),

Martínková Alena

Málo informací.

Mařanová Štěpa

Foto z roku 1939.

Matějková Alena

Přešla z mateřské školy, na škole od 1.9.1971.
Foto z roku 1975.

Matysová Antonie

Na škole od 4.11.1958 do 30.8.1961 (přeložena do Lysolaj).
Foto z rolu 1960.

Melková H.

Na škole od 1.9.1964 do 30.6.1968.

Melnická Helena

Málo informací.

Mika Josef
* 12.1.1914

Od 8.2.1947 přestupuje na měšť. školu.
Od 15.12.1955 přeložen do Lysolaj.
Foto z roku 1941.

Mikolášová Jaroslava

Na škole od roku 1986.

Miková Karolina
rozená Brejchová
* 6.10.1917

Na škole od roku 1936 družina.
Foto z roku 1950.

Mikyšková Libuše

Výpomocná učitelka, na škole od 16.9.1942 .

Miškovcová Marie

Málo informací.

Mlynková Beata

Málo informací.

Morávek Jaromír
* 17.8.1906 v Praze Smíchov

Působil v: Dešenice, Uherce na Šumavě, Únětice.
Na suchdolské škole od r. 1931.
Foto z roku 1934.

Jeho zápis v památníčku žákyně K.B. (1934)

Mráz F.

Učitel matematiky a zeměpisu.
Na škole od 1980 do 30.6.1981 (odstěhování).

Musilová

Na škole od 1979?


N

Naďová Jarmila

Málo informací.

Náprstková Jitka prof.
* 12.12.1925

Na škole od 1.9.1951 do 6.10.1952, Vysoké učení technické.

Nedvědová Marie
* 28.1910 v Praze

Od roku 1930 učitelka němčiny, Kravaře.
Učitelka na suchdolské škole od r. 1931

Její zápis v památníčku žákyně K.B. (1934)

Neklanová Marie

Na škole od 16.10.1989.
Foto z roku 1989.

Němcová Jitka

Na škole od 1.9.1968.

Nezbeda Jan
* 7.8.1905

Na škole od 1935.
Foto z roku 1939.

Nováček Jan

Na škole od 1987?

Novák Vladimír
* 7.1.1914, Sušice

Působil v: Štěchovice, Roztoky.
Na škole od 1.1. do 30.4.1933.

Novotná Jarmila

Málo informací.

Nožičková ?

Družina.


P

Panovská Zdeňka

Učitelka chemie, na škole od 1.9.1984.

Papež Radovan
* 7.1. 1927 v Praze
† 3.1. 2013

Na škole od 1.9.1955.
Foto z roku 1966.
viz Osobnosti

Papežová Miluše
* 27.11.1927
† 22.12.2018

Na škole od 1.9.1953 do 31.7.1955.
Od 1.9.1959 do 30.8.1962 vychovatelka v družině mládeže.
Od 1.9.1962 učitelka na nižším stupni.
1.12.1982 odchází do důchodu.
Foto z roku 1973.

Pařízková Františka
* 22.4.1917

Na škole od 2.9. do 23.9.1946.

Pavlíčková Vilemína

Na škole od 1.9.1970.
Foto z roku 1981.

Pazderník Václav
* 31.7.1914

Na škole od 1.9.1938.

Pečená Marcela

Na škole asi od 1988.

Pekárková Josefa
rozená Vlachová
* 3.8.1914

Na škole od 1941, potom ještě od 9.4. do 28.4.1947.
Potom ještě na škole a 1970 odešla do důchodu.
Foto z roku 1959.

Pergtold Karel
* 14.7.1899, Kutná hora
† 9.8.1973

Působil v: Chabařovice, Duchcov, Př. Kopanina, Středukluky, Libčice.
Od 1931 jako první řídící učitel školy v Suchdole.
Člen „Pěveckého sdružení pražských učitelů“
Foto z roku 1934.
dopis p. Novákovi

Pešková Olga
* 14.1.1926

Učitelka, na škole od 2.9. do 24.10.1946,(přeložena do Zákolan).
Opět na škole od 1.9.1947.
Foto z roku 1949.

Petrlík Jan

Málo informací.

Petržilka Rudolf

Na škole od 23.4.1949.

Pfeffer František
*.15.11.1915
† 28.3.1969

Na škole od 1.9.1960.
Foto z roku 1963.

Pflegerová

Na škole od 1.5.1965.

Pikousová Lidmila
* 22.10.1908, Újezdec u Strakonic

Působila v: Soběšice, Bukonice, Velhartice, Chotěšov, Ruzyň, od 1931 Suchdol.
Od 1.10.1932 přeložena do Čakovic.

Pokorný Karel
* 5.12.1911

Působil také ve Stodůlkách.
Na škole od 1.9.1933.
foto z roku 1941

Jeho zápis v památníčku žákyně K.B. (1934)

Pláničková Irena

Málo informací.

Poláková Helena
* 30.8.1909, Zbečno u Rakovníka

Na škole od r. 1932.

Pretlová Hana

Na škole od 1.9.1973.
Foto z roku 1994.

Prchalová Oldřiška
* 6.5.1914

Na škole od 1941.

Prosová J.

Učitelka přírodopisu, na škole od 1980.

Prošková Ludmila

Vedlejší učitelka čsl. náboženství.
Na škole od r. 1931.


R

Radová Monika

Málo informací.

Ratajíková Jana

Málo informací.

Ratajová Marta
* 28.6.1907, Nové Benátky

Přírodovědecká fakulta KU, státní konzervatoř hudby, pedadogická fakulta.
Začíná jako výpomocná učitelka od r. 1931.

Rob František
* 6.9.1914

Na škole od 1941.
Foto z roku 1939.

Rodová Milada
rozená Nováčková
* 21.11.1930

Učitelka na vyšším stupni, na škole od 1.9.1962.
Foto z roku 1971.

Rolencová
rozená Žbánková
* 8.6.1924

Na škole od 1.9.1950 do roku 1955.

Rusová Miluše
rozená Kýhosová
* 12.10.1933

Učitelka na vyšším stupni, na škole od 1.9.1962.

Rusý Karel
* 11.3.1904
† 22.7.1969

Ředitel školy od 19.2.1946 do 30.6.1964 (důchod).
Píše školní kroniku.
Foto z roku 1967.

Růžička Martin

Málo informací.


S

Sadílková Helena
rozená Tůmová

Výpomocná učitelka. na škole od 16.4.1942 do 1.3.1945.
Na vlastní žádost přeložena do Prahy.
Foto z roku 1942.

Sedláčková Kateřina

Málo informací.

Semerádová Jaroslava

Původně učitelka mateř. školy, na škole od 15.10. do 1.12.1945.

Semlerová Zuzana

Na škole od 1988?
Foto z roku 1989.

Servus P.

Katecheta, na škole od 1.10.1945.

Schovánková J.

Učitelka zeměpisu a matematiky, na škole od 1978 do 1979.

Skalová Marie

Na škole od 1.9.1969.
Foto z roku 1969.

Sládková D.

Učitelka na nižším stupni, na škole od 1.9.1964.
Foto z roku 1965.

Smělíková Hana
rozená Hospůdková

Na škole učila v roce 1988/ 89, třídu 2.A

Vzpomínka

Smolíková

Na škole od roku 1965.

Soukup Vladislav
* 16.10.1904
† 20.3.1991

Na obecní škole od 1.3.1939.
Od 19.2.1946 na měšťanské škole do roku 1955 (přechází do Prahy)

Paměť Suchdola (původní stránka)

Soukupová Marta

Výpomocná učitelka katol. náboženství, na škole od r. 1931.

Staněk Václav

Učitel kreslení, na škole od 25.3.1942 do 1.6.1942, odešel do Ruzyně.
Foto z roku 1942,

Stehlíková Stanislava
rozená Bartošová
* 26.2.1938

Učitelka na vyšším stupni na škole od 1.9.1961.
Foto z roku 1978.

Stehno Bedřich

Foto z roku 1995.

Strnadová Svatoslava

Na škole od roku 1986?

Stýblová Antonie
* 12.1.1908 Místek na Moravě

Působila v: Chodov, Řeporyje, Únětice.
Na suchdolské škole od r. 1932.

Suchá Sabina

Málo informací.

Svatošová

Na škole od 1.9.1964.

Svobodová Klára

Málo informací.


Š

Šarovcová Růžena
rozená Mašková
* 19.5.1899

Na škole od 1.12.1946.

Šašková Anna
* 20.3.1909

Od 15.10.1945 na měšťanské škole

Šestáková Jiřina
Rozená Mikšíčková
* 18.6.1928
Učitelka na vyšším stupni, na škole od 1.9.1959 .

Foto z roku 1960

Ševčíková Blanka

Vedoucí školní družiny vrchní vychovatelka, občas supluje.

Šimanová Anna
* 13.7.1899, Dolní Bukovsko

Působila také v r. 1929-34 v Ďáblicích.
Na škole od 1.9.1934
Foto z roku 1939.

Šimák Jaroslav
* 13.1.1912

Působil také v Noutonicích, Stodůlkách.
Na škole od 1.9.1933.

Jeho zápis v památníčku žákyně K.B. (1934)

Šimková Anna
* 1.5.1913, Příbram

Působila také v: Líbeznice, Kyje, Dol.Počernice, Radotín.
Na škole od 1.9.1934 do 28.6.1935.

Šindelářová Marie

Na škole od 1.9.1971 do 1978.
Foto z roku 1973

Šťastná Magdaléna

Málo informací.

Štěpková Libuše
* 1942

Učitelka zeměpisu a matematiky, na škole od 1.9.1963.
Foto z roku 1964.

Štverák Jaroslav
* 10.9.1912

Působil také v Čakovicích, výpomocný učitel.
V r. 1934 přestupuje do Prahy.

Švadlenková Bedřiška
* 12.12.1910, Chrudim

Působila také v: Řepy, Panen. Břežany
Na škole od 1.1.1933.

Švecová Petra

Málo informací.


T

Taufmanová Zdeňka

Na škole od 1987?

Těšíková Julie

Učitelka čekatel, na škole od 1.4.1942 do 21.6.1943.
Zvaná Sjouke Dijkster.
Krásně bruslila na kluzišti u sokolovny.
Foto z roku 1942.

Tomandlová Dana

Na škole od 1991?

Tomanová Jarmila
rozená Kupsová
* 31.5.1919

Na škole od 10.1.1947 do 30.6.1977(důchod).

Tomášková Anna
* 1903

Na škole od ledna 1959 do 30.8.1959-

Tuhá Zdena

Na škole od 1.9.1982.

Tušerová Karla

Učitelka fyziky a matematiky, na škole od 1965.

Tůmová

Na škole od 1.11.1988.

Tvrdíková Vlasta

Málo informací.


U

Uhlíř

Na škole od 1988?

Urbanová Bohumila
* 3.10.1915

Výpomocná učitelka, na škole od 1938.

Urbánková Vlasta

Na škole od 1.5.1946.


V

Vacková Helena
* 3.1.1934

Učitelka českého jazyka a hudební výchovy, na škole od 1.9.1956.
Foto z roku 1961.

Setkání po 53 letech-roč. 1949 třída 9. A
foto 2017

Valeš Václav
* 20.9.1910, Mazelov

Působil také v: Trnová, Vrané.
Na škole od 1.9.1934.

Valešová Kristina
vdaná Rohonová
* 4.7.1901

Působila v: Mníšek, Zájezd, Lišnice, Číšovice, Horoměřice, Zbraslav.
Na škole od r. 1932.
V r. 1934 se vzdala uč.povolání

Váňa Karel

Na škole od ???? do 15.12.1954.
Od 1.9.1953 zást. ředitele školy.
Foto z rolu 1954.

Vášová Věra
* 23.10.1908, Červ. Řečice

Působila také v: Zbraslav, Roztoky.
Na škole od 1.2.1935..

Večerníková Šárka
* 24.3.1910, Třeboň

Působila v: Ďáblice, Libčice, Ankara (Turecko), Ruzyň.
Na suchdolské škole od 1.2.1932.
Foto z roku 1934.

Věneček Stanislav
* 2.8.1927

Na škole od 1.9.1958 do 31.8.1962 (přeložen do Prahy).
Foto z roku 1960.

Vítková Alena

Na škole od listopadu1985.

Vlčková Jarmila

Učitelka chemie, foto z roku 1994.

Voborníková Jarmila
* 1899
† 27.3.1987

Na škole od 1953 do 30.6.1984.
Foto z roku 1961.

Vodáková Božena

Učitelka čes. jazyka, dějepisu, domácí nauky.
Na škole od 1.9.1966 do října 1968 (emigrace).

Vodičková Hana

Málo informací.

Vodičková J.

Od roku 1956 služebně přeložena na osmiletku do Roztok.

Volfová Eva
rozená Kameníková
* 28.8.1920

Na škole od 1.12.1947 do 31.1.1948.

Vovsová Marie
rozená Kejvalová
* 2.9.1920
† 8.9.2014

Učitelka na nižším stupni,,na škole učila již před rokem 1951.
Na škole opět od 1.9.1961 do 30.9.1976.
Foto z roku 1959 .

Fota a komentář ze setkání, 2009  (Poskytla Z. Kučerová)

Článek A. Skálové v SL (2012)


W

Wankeová Kateřina

Málo informací.


Z

Zálešáková Štěpana
* 14.7.190

Na škole od 1935.

Zapletal Michal

Na škole od 1987?

Zapletalová

Na škole od 2.1.1988.

Zanasková Alena

Na škole ve škol. roce 1988-1989.
Foto z roku 1989.

Zikmund Tomáš

Na škole od 1991?


Ž

Žalud František
* 9.8.1914, Dolní Beřkovice

Působil také v: Klecany, Kbely.
Na škole od 1.3. do 1.5.1935.

Žofková Irena

Na škole od 1.9.1988 jako zástupce ředitele školy.
Foto z roku 1994.


Zpracoval J. Jánský, aktualizace 2/2022

Leopold Žalda
(7. října 1753, Hradové Střimelice – 1819, Suchdol u Prahy)
Český římskokatolický duchovní, člen benediktinského řádu a v letech 1804-1819 opat Emauzského kláštera na Novém Městě Pražském.

Pocházel z rodiny kameníka z posázavských Hradových Střimelic. V mládí vstoupil do Sázavského kláštera benediktinského řádu. Zde absolvoval běžnou mnišskou formaci, složil věčné sliby a byl vysvěcen na kněze. I jako mnich se věnoval hudbě a jako hudebník byl poměrně proslulý. Rovněž tak proslul jako kazatel. Po zrušení Sázavského kláštera v roce 1785 odešel do Emauzského kláštera v Praze.

Roku 1804 byl v Emauzích zvolen opatem a tuto funkci zastával patnáct let. Nicméně od roku 1815 se zdržoval stabilně mimo klášter. Žil na (tehdejším) venkově v Suchdole u Prahy na statku, který od roku 1679 byl v majetku emauzských benediktinů. V souvislosti s jeho pobytem byla na statku zřízena malá kaple. V pozdější době statek dostal jméno po novém majíteli–Brandejsův statek. V Suchdole opat Žalda v roce 1819 zemřel a byl pohřben na místním hřbitově u kaple sv. Václava. Novým představeným Emauzského kláštera se stal Robert Petr, který byl ovšem pouze jeho administrátorem.

czwiki.cz

Augusta Nekolová-Jarešová, křtěná Augusta Marie (autoportrét)

(7. července 1890 Jablonná u Benešova – 15. srpna 1919 Kutná Hora), byla česká malířka, kreslířka, ilustrátorka a grafička. Dobová kritika ji označila za nejnadanější českou malířku.

(wikiwand.com)

Pramen Panny Marie Sedmibolestné v Lysolajích.

Pramen léčivé vody v horní části obce Lysolaje, na začátku hlubokého údolí
a přírodní rezervace zvané Housle se zachovanými původními druhy rostlin.
Pramen dosud využíván k odběru pitné vody.
Je to zajímavé místo, které stojí za připomenutí.
Divím se, že ta zázračná voda je ještě pitná, ale je tam umístěna cedule
s rozborem vody, která konstatuje, že voda je pitná !
Přičemž obsahuje nějaké minerály, takže je, ještě k tomu, "minerální".
U pramene kaplička Panny Marie Sedmibolestné.
Konala se zde každoročně např. Slavnost květů a stále se koná,
vždy po 1. květnu, na palouku za kapličkou.
(B.Sommer, 2/2016)

Vzpomínám a tak dnes zabloudím na internetu i na web školy, na níž jsem kdysi kratičce působila-ZŠ M. Alše. A jsem potěšena, že jsem zde našla své tehdejší "svobodné" příjmení-Hospůdková.
Učila jsem zde v roce 1988/89 třídu II.A (Klára Bachová, Tomáš Babulík, Lenka Anderová,…vzpomněla bych si i na další žáky).
Byl to pro mne rok JAKO V RÁJI-báječná ředitelka Věra Herešová, pohodové kolegyně a kolegové, zlaté děti.
Z kolegyň si pamatuji na Jarku Hamzovou, se mnou nastoupila na školu Zuzana Semmlerová a krátce jsem se potkávala s Honzou Bočanem (syn Hynka Bočana-tehdy ještě studoval, ale učitelů bylo málo, učili i studenti).
Pamatuji si ještě na Evu ?-byla tělocvikářka. Bezva byla paní Varvažovská, která jako učitelka v důchodu ještě dělala vychovatelku v družině.Ráda vzpomínám. Moc zdravím krásný Suchdol.

S pozdravem Hana Smělíková (Hospůdková), leden 2019.

František Kavalír

Narodil se v roce 1878 v Oseku čp. 78.
František Kavalír byl architekt a publicista. V Praze studoval u Prof. Jana Kotěry na Umělecko-průmyslové škole.V roce 1914 byl spoluzakladatelem Společnosti architektů, členem výboru a vydavatelství časopisu"Styl" - časopisu pro architekturu, stavitelství a umělecký průmysl. Přispíval i do časopisu "Krásy domova". Dále byl spoluzakladatelem a předsedou "Artělu" - instituce pro vybudování českého uměleckého průmyslu. Se svým bratrem Václavem založili stavební firmu Bratří V a F Kavalírové v Praze na Smíchově a byl jejím šéfem. Mezi mnoha stavbami je významná záchrana středověké usedlosti v Praze na Hřebenkách.
Zemřel v Praze v roce 1932 a je pohřben na Královských Vinohradech.
Zdroj: obec Osek

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Antonín Mánes

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovy na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.