Audio


Vzpomínky Suchdoláků

témavyprávínahránočas
O panu učiteli J. Benediktovi (1941-42)Bohumír Glos11.11.20150:00:43
Hledání otcova hrobu v HamburkuStanislav Husa  21.04.20150:02:46
Převádění lidí do západního NěmeckaStanislav Husa  21.04.20150:01:44
O výročí vylodění v NormandiiStanislav Husa  21.04.20150:02:17
Můj příchod na SuchdolDagmar Járová8.11.20160:00:48
O roztocké škole a kyselém zelíDagmar Járová8.11.20160:01:35
O řezníkovi, škole a učitelíchDagmar Járová8.11.20160:03:05
Uprchlík z transportuMarie Pavelková22.5.20180:01:46
O pekařství MackoviMarie Pavelková22.5.20180:01:12
10 Proč se jmenuji NoraNora Figarová13.3.20190:02:05
11 Chtěla jsem do Národního divadlaNora Figarová13.3.20190:00:21
12 Můj příchod do suchdolské školyNora Figarová13.3.20190:01:39
13 Moje němčinaNora Figarová13.3.20190:00:35

Vernisáž výstavy Suchdolští ochotníci—5.11.2017   

témavyprávíčas
O Rudolfovi KopřivoviVladimír Kodeš0:05:23
O svém působení v ochotnických souborechEliška Kosová0:05:17
O Išce PrchalovéJarmila Mlejnková0:03:00
O Marii BřicháčovéBohumil Sommer0:06:29

Vernisáž výstavy Suchdolské osmičky—13. 9. 2018   

témavyprávíčas
O Františku Malém—čestný občan I.m.Alena Chábová0:04:40
O Janě Burianové—čestný občan I.m.Marcela Vaňhová0:03:07
O přípravě výstavyBohumil Sommer0:04:15

Vernisáž výstavy Historie Brandejsova statku v dějinných souvislostech—9. 6. 2020   

témavyprávíčas
PřivítáníZuzana Krumpholcová0:01:27
Obecné informace o výstavěHelena Bínová0:05:10
Vzpomínky na život z okolí suchdolského dvoraBohumil Sommer0:05:13
Zájem o historii SuchdolaJosef Jánský0:04:08
Z dějin kláštera benediktinek u svatého JIří na Pražském hraděRenáta Modráková0:03:43
Mikoláš Aleš a SuchdolMagdaléna Vovsová0:04:23
Význam lokality pro SuchdolPetr Hejl0:02:07
Sladký pozdrav mladé generaceMladá návštěvnice0:00:11

Z jiných zdrojů

témadatumzdrojčas
M. Aleš—pražský měšťan a inspektor kreslení…26.05.2013Český rozhlas0:24:20
R. Pernický—Generál Pernický a jeho odkaz8.6.2006Radio Praha0:10:38
Havárie letadla DC-9, 30.října 197530.10.2013ČRo Plus0:19:29

Zpracoval: J. Jánský, aktualizace: 6/ 2020

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.