Buriánová Jana


Narozena: 12.11.1932 Rokycany
Zemřela: 1.3.2008

Učitelka na základní škole
Čestné občanství in memoriam uděleno 19.6.2018

Vystudovala reálné gymnázium v Rokycanech.
Absolvovala pětitýdenní kurz pro učitele národních škol v Karlových Varech.
1.9.1951 nastoupila na učitelská místa v okresu Cheb. V pohraničí působila 11 let.
V roce 1960 absolvovala dopňovací maturitu na pedagogické škole v Chebu.

V roce 1960 se provdala. Její manžel pracoval jako architekt v Chebu. V roce 1962 byl přeložen do Prahy.
V tomto roce J. B. nastoupila na ZDŠ v Roztokách.
Manželé získali byt v Suchdole.

Od 1.3.1963 nastupuje na suchdolskou základní školu nejdříve jako zástup za paní učitelku J. Macháčkovou.

Od této doby do roku 1997 působí jako třídní učitelka na nižším stupni. Učí většińou v 1., 2. a 3. třídách.


Opis dopisu Jany Burianové—odpověď na dopis bývalé žákyně Marcely Vaňhové-roz. Borýskové (o roku 1968).


V roce 1989 podepsala petici Několik vět proti represím komunistického režimu a cenzuře.

Se třídou 1.B v roce 1989

S prvňáčkem Borkem Bicanem, 1993

V roce 1997 odešla do důchodu.

Dne 19. 6. 2018 bylo Janě Burianové in memoriam uděleno čestné občanství městské části Praha-Suchdol, jako projev úcty a ocenění.

Fotogalerie —z předávání čestného občanství.


Zpracoval: J. J., 1/ 2019

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.