Literatura

Zpět—zdroje


Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem


Navrátil Ladislav, 1964
Na záložce obálky kresba Mikoláše Alše, kterou nakreslil v Suchdole
pro svého přítele sochaře Maudra v upomínku na suchdoslé časy.

Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce

Vladimír Laštovka, 1992

Pražské usedlosti

Barbora Lašťovková, Jiří Koťátko, 2007

Mlýny na Únětickém potoce


Petr Jirásek, 1994

Pražské pivovárky a pivovary

Milan Polák, 2003

Kronika králov. Prahy a obcí sousedících IV

František Holec, 1996

Před branami Velké Prahy

J. Zavřel, B. Beránek, 2005

Kniha o Praze 6

Pavel Augusta, 1999

Mikoláš Aleš, kresby a návrhy

Mikoláš Aleš
Je zde zobrazena první malba M. Alše
pro A. Brandejse, str. 5.23

Hana Volávková, 1982

Praha 6 křížem krážem

Milan Polák a kol., 2011

Počátky raného středověku v Čechách, Roztoky

M. Kuna, N. Profantová

Poslední Budovec

Svátek Josef

Zmizelá Praha Levý břeh Vltavy

Kateřina Bečková

Armády českých politiků

Ivo Pejčoch14

Mikoláš Aleš
Knížka o jeho životě a díle

F.Holešovský- B.Lacina16

Za branami Prahy

Jan Bauer, 2013

Praha v komunistickém
odboji

Alena Hájková, 198418

Židé v Roztokách u Prahy,
Kamýku a okolí

Blanka Rozkošná, 2013

Šťastná doba
Alšova mládí v Suchdole

Jaromír Pečírka, 1962

Archeologie ve středních
Čechách

sborník 12, 2008

U nás doma

Maryna Svobodová-Alšová, 1970

Historie Brandejsova statku…

Helena Bínová, Josef Jánský, Bohumil Sommer
2021

Utajené hrady a zámky III

Otomar Dvořák, Josef Pepson Snětivý, 2019
Také o sedleckém zámečku.25

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.