Spolupracovníci

DO TĚCHTO STRÁNEK PŘISPĚLI:   171 + 3 (nechtějí být jmenováni )

 • Ábelová Šárka
 • Apacidisová Bohumila—roz. Růžičková
 • Bauerová Pavla
 • Beneš Pavel
 • Bína Karel
 • Bínová Helena
 • Blažek Vladimír
 • Bronová Jana
 • Cinger František
 • Čadek Jan
 • Čechová Anna
 • Černá Zuzana—roz. Marková
 • Černý František
 • Černý Michal
 • Čoček Vladimír
 • Dlask Josef
 • Dočekal Pavel
 • Dočekalová Jarosl.—roz. Dobrovolná
 • Doubrava Jiří
 • Doubrava Ladislav
 • Dušek Pavel
 • Dvořák Jan
 • Fárek Jiří
 • Fettr Libor
 • Frk Miloslav
 • Figarová Nora
 • Fořtová Jana—roz. Bzňová
 • Francová Jana—roz. Rybářová
 • Frková Táňa—roz. Jurčová
 • Gajda Miroslav
 • Gajdošíková Ludmila—roz. Maudrová
 • Glosová Runa
 • Glos Bohumír
 • Gregorová Lenka—roz. Nosková
 • Hájková Zdenka
 • Haladová Anna—roz. Hladíková
 • Hanika Jiří
 • Hasák Petr
 • Hejl Petr
 • Hendrychová Anna—roz. Řezníčková
 • Hevák Štěpán st.
 • Hladík Vladimír
 • Hlaváček Josef
 • Horáčková Alena—roz. Procházková
 • Horálek Josef
 • Hraběta Michal
 • Hroník David
 • Hrubý Jiří
 • Hynek Ladislav
 • Hynek Vladimír
 • Chábová Alena—roz. Malá
 • Chadrabová Lidmila—roz. Frančová
 • Chalupa Michal
 • Charvátová Hana—roz. Holakovská
 • Chovancová Miluše
 • Chudobová Eliška—roz. Tesaříková
 • Chudobová Irena
 • Imlauf Ondřej
 • Janíková Dana—roz. Dvořáková
 • Jánský Josef
 • Járová Dagmar
 • Jetelová Jaroslava
 • Jirka Oldřich st.
 • Jirka Oldřich ml.
 • Kadeřábková And.—roz. Denková
 • Kadlecová Hana—roz. Novotná
 • Kamelský Jan
 • Kejharová Alexandra
 • Kelblerová Jana—roz. Pazderníková
 • Knytlová Lenka
 • Kodeš Vladimír
 • Kolátorová Vladisl.—roz. Kučerová
 • Kolár Vladimír
 • Kopecká Helena—roz. Zárubová
 • Kopecký Rudolf
 • Kosák Milan
 • Kosová Eliška—roz. Tichá
 • Koutecký František
 • Kozák Jaroslav
 • Krákora Tomáš
 • Kratochvílová Ivana—roz. Nová
 • Krejzová Andrea—roz. Brožíková
 • Krouský Evžen
 • Kučera Milan
 • Kučerová Zuzana
 • Kýček Jaroslav
 • Kyncl František
 • Labudková Jiřina—roz. Součková
 • Lacinová Karolina—roz. Hrabětová
 • Laška Ladislav
 • Látal Jaroslav
 • Lazarová Vlasta—roz. Štýbrová
 • Ledvina Rudolf
 • Levora Jan
 • Ludvík Vladimír
 • Lobkowicz Michal
 • Loskot Marek
 • Macháčková Jarosl.
 • Malá Dana—roz. Benetková
 • Malý Martin
 • Marek Jiří
 • Marešová Vladimíra—roz. Čaňková
 • Marsch Michal
 • Mejzr Jaroslav

 • Měřínský Jaroslav
 • Mlejnková Jarmila—roz. Prchalová
 • Mudruňková Jitka
 • Myšák Vladimír
 • Nádeníčková Václ.—roz. Palasová
 • Nahodilová Jarmila—roz. Doubravová
 • Netrefová Josefa
 • Neugeborenová Lib.—roz. Kocourová
 • Novák Miroslav
 • Noll Marek
 • Novotná Jiřina
 • Novotný Marek
 • Pacolt Jiří
 • Pajkrt Antonín
 • Pavelková Marie—roz. Procházková
 • Petrová Alexandra—roz. Rusá
 • Pícha Jiří
 • Piňosová Štěpánka
 • Pittner Vladislav
 • Plassová Marie—roz. Hrušková
 • Pospíšilová Vendulka
 • Procházková Jana—roz. Čiperová
 • Procházková Mark.—roz. Kynclová
 • Prokopová Libuše —roz. Jirásková
 • Přikrylová Hana—roz. Vlková
 • Racek Jaroslav
 • Říhová Olga—roz. Nováková
 • Sajdlová Oluše—roz. Rybářová
 • Seifarthová Monika—roz. Denková
 • Skálová Adriana
 • Smělíková Hana—roz. Hospůdková
 • Sommer Bohumil
 • Sommerová Boh.—roz. Břicháčová
 • Soukup Vladimír
 • Sýkorová Alena—roz. Čížková
 • Šantorová Kateřina
 • Šídlová Květa—roz. Boušková
 • Šícha Petr
 • Šrámková Anna
 • Šrámková Jana—roz. Zichová
 • Študentová Martina
 • Štěpánková Věra
 • Šustr František
 • Šustr Jindřich
 • Truněčková Zuzana—roz. Kučerová
 • Turchichová Magdal.
 • Turková Hana—roz. Pustinová
 • Uiberlayová Jiřina—roz. Zárubová
 • Urbánek Tomáš
 • Vacátko Josef
 • Vacátková Barbora
 • Vacková Helena
 • Valter Vladimír
 • Vaniš Pavel
 • Vanišová Marta—roz. Chalušová
 • Vaňhová Marcela—roz. Borýsková
 • Vavřík Ivan
 • Vermach Ladislav
 • Veselý Ivan
 • Veselá Radmila—roz. Vetyšková
 • Vovsová Magdalena
 • Vysušil Jiří
 • Wendelová Petra
 • Zajícová Drahuška—roz. Chalušová
 • Zděnek Jiří
 • Zelená Eva—roz. Zemanová
 • Žilková Olga

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.