Žilka Václav

Zpět—seznam čestní občané

Narozen: 19. září 1924 Ostrava
Zemřel: 13. dubna 2007, Praha

Hudebník, pedagog

Čestný občan in memoriam, 26.6.2014


Obor flétna vystudoval na brněnské JAMU.
V letech 1945 – 1952 byl součástí rozhlasového symfonického orchestru Brno.
V letech 1952-1963 se stal členem Českého noneta.
V letech 1963 až 1987 byl členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu a učil též na plzeňské konzervatoři, kde v roce 1973 založil soubor Collegium di flauti.
Flétnový virtuos a pedagog Václav Žilka oživil před třiceti lety v Čechách výuku na zobcovou flétnu, na kterou se před tím skoro vůbec nehrálo.

Na Suchdole žil od roku 1971.


(Foto poskytl P.Hejl)
V. Žilka, otevření zvoničky, 1997
(Foto se svolením O. Žilkové)
Kresba od C. Boudy, 1974
(Foto poskytl P. Hejl)
K 75.výročí nar. R. Papeže, 2002

Knihy od prof. V. Žilky


(Obr. z knihy Kapitoly z minulosti…, V. Laštovka)
Václav Žilka v kresbě jeho přítele Cyrila Boudy.


ČLÁNKY:
Vzpomínka na pana profesora (V.Žilku).  E.Čadková SL 2007, č.2, str.4

ODKAZY:
„Václav Žilka a jeho úsilí o využití zobcové flétny při léčení astmatu.“
(Diplomová práce bakalářská, Sc. Mgr. Marie TOMANOVÁ, 2008)
Dřevěná píšťalka  text profesora Václava Žilky.
Žilkova dřevěná píšťalka umlkla   Týden.cz

ZDROJE:
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka, 1999
soukromý archiv O.Ž.


Zpracoval: J. Jánský, 5/2015