Pražské povstání 1945

Zpět-seznam události

V Suchdole byl 13.4.1945 sestaven revoluční národní výbor.

Josef Huml, předseda
Emil Hofman, místopředseda
G.Tichý, pplk. vedoucí vojenského odboru
Václav Dušek, št.kap.
František Prokeš
Zdeněk Hálek, ved.hposodářského odboru
Antonín Nový, zásobovací odbor
František Jílek, finanční referát
Karel Pergtold, kulturní odbor
Antonín Hotovec, zajišťování majetku Němců a kolaborantů
Václav Matyásko, bezpečnost a vyšetřování
František Sporník, sociální referát

Bylo dohodnuto, že dosavadní obecní úřad zůstane beze změny s dosavadním starostou Janem Blažkem.
Po vyhlášení revoluce funkci starosty převezme Josef Huml.


5.května dopoledne vyvěsil ředitel školy Karel Pergtold československou vlajku na znamení začátku revoluce.

Prvním úspěchem bylo odzbrojení německého vojenského oddílu v místním velkostatku. Tím byly získány další zbraně.

Revoluční národní výbor vydal provolání k občanům, aby se zapojili do boje za svobodu.


Byly zorganizovány hlídky a rozepsány v „Legitimacích“.

(Poskytla H. Kopecká)
Ukázka „legitimací“ – rozpis služeb   

Kapitán dr. Jan Král rozhodl postavit barikádu na silnici mezi Kozími hřbety a Chumberkem. Ta potom značně zkomplikovala pohyb německým vozidlům a tankům.

Byly zajaty čtyři zásobovací povozy. Zabavený materiál byl uskladněn na statku. Německý letoun několikrát ostřeloval tuto oblast.

6.května barikáda pomohla odrazit ozbrojený německý nákladní vůz. Ten se obrátil a odjel k Černému volu. Tam narazil na odpor. Statenický revoluční výbor žádal Suchdol o pomoc.
Byl vyslán poručík Former se 7 muži do Statenic. V Černém volu došlo k bitce s další osmdesátičlennou německou německou jednotkou, ve které padlo 5 mužů z Černého vola a Unětic.

(Podrobný popis události lze nalést ve výše uvedené knize na straně 128,129.)


Nejvýznamější událostí byl boj suchdolských občanů, spolu se sedleckými a podbabskýmio cihelnu Julisku.
Bylo obsazeno skladiště zbraní, které byly z části poslány do Prahy.

6.května bylo k dispozici již 300 dobrovolníků z řad vojáků i občanů.

7.května se dvě čety, kterým veleli por. Tichý a por. Former, přesouvají do Horoměřic.
Zde major Mohapl sjednal s Němci kapitulaci.

Major Mohapl

8.května se vracejí. Oba důstojníci s 20 muži byli dáni k dispozici revoluci v Praze.

9.května přijíždějí první taky přes Černý vůl a Horoměřice do Prahy. Několik tanků jede přes Suchdol. Jsou nadšeně vítáni.

(Foto poskytla Z. Černá)
Vítání ruských vojáků, 9.5.1945
(fFto poskytla A. Petrová)
Sbor sovětské armády se rozložil v Roztockém háji.
Zde zůstal 5 dní.

V Suchdole vycházel časopis „Hlas revoluce“.  

Na Suchdole byl zřízen lazaret. Jeho správou byl pověřen drogista Karel Kulhan.

Maďarští lékaři měli obstarat zařízení operačního pokoje a rentgen. Po stránce odborné a technické byl lazaret skvěle vybaven.
Lékařské služby se ujali MUDr. F.Kumpošt a MUDr. S.Flanderka.
Stravování obstarávali Vojtěch Jakubův a Josef Bartůška.

(Foto poskytl V. Blažek)
Připravená sanitka, květen 1945

Do lazaretu přicházeli lidé z okolí, uprchlí vězni z trasportů. Ale také transport 20 zraněných německých vojáků.

Po revoluci byl dozorem pověřen prof.dr. O.Pokorný. Za dobu trvání bylo zde ambulantě ošetřeno 1 800 osob a 127 v lůžkové části.
Jelikož lazaret nebyl zřízen se souhlasem ministerstva zdravotnictví, byl z nařízení ONV 20.7.1945 zrušen.


Po revoluci

Předsedou národního výboru byl zvolen Josef Huml.

Bylo odsunuto 27 německých rodin (61 příslušníků). Jejich domy byly zabaveny. Správcem byl ustanoven Prokeš.
Movitý majetek byl rozdělen mezi 1 800 suchdolských občanů a z části ONV.
Mnohoh zásob bylo rozkradeno.

Přisluhovači, udavači, vlajkaři byli zajištěni a umístěny ve dvoře a různě souzeni.
Jako zdrádce byl odsouzen Josef Eder a popraven 22.10.1945. Zavinil smrt 5 osob.


ZDROJE:
Suchdolská kronika
„Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce“, V.Laštovka, 1999
Fotografie, dokumenty, vzpomínky pamětníků

FOTOGALERIE:
Pražské povstání 1945


Zpracoval: J. J. 7/2015