Bitva se Švédy


Po vítězství v Praze ( 25.července 1648) se jedna s kohort (asi 500 mužů) Švédů vydala i na Suchdol.

Vyplenila jej a zcela vypálila. Obyvatelé se museli zachánit útěkem ( vyplenili také Horoměřice a Únětice).

Nečekaně se ale přiblížila švadrona (jezdecký oddíl asi 100 mužů) císařských rejtarů a napadla Švédy. Boj se udál v místě mezi dnešní zahradou Kouteckých a zahrádkovou kolonií („Na rybářce“). Padlo mnoho vojáků.

Byly vykopány tři hromadné hroby, asi 10 m dlouhých. V místě nad dnešním Alšovým památníkem. Byl vztyčen dřevený kříž.
Později (asi 1925) byl pozdějším starostou, Václavem Kouteckým (starostou 1927-28), nahrazen křížem železným.

(Kresba v obec.kronice)
Původní podoba křížku
(Foto poskytl. B. Sommer)
Původní umístění křížku zachyceno na této pohlednici
(Orientační plán hl.m. Prahy s okolím (1938))
Poloha křížku na mapě z roku 1938

V roce 1892 byly hroby otevřeny na popud Mudr. Čeňka Rýznera (lékař, archeolog).

Ostatky přeneseny na únětický hřbitov. Dodnes se neví, kde byly uloženy.

Mudr. Čeněk Rýzner

Životopis Mudr Čeňka Rýznera
(použito z roztockého měsíčníku Odraz 05-2006)


Foto poskytl L. Laška

Dřevěný kříž byl přenesen před dům čp. 91 (foto – roh Suchdolské a K Roztokům).
Říkalo se tomuto místu “ U kříže“, „U křížku“.

Z důvodu úprav komunikace pro zřízení autobusové linky byl železný kříž hozen do šrotu !!!


Situace bitvy se Švédy (zpracoval J. Jánský)

ZDROJE:
Obecní kronika
Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, Navrátil Ladislav, 1964


Zpracoval J. J., 8/ 2014, aktualizace: 2/ 2019

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.