Trojanův mlýn

  Zpět—lokality seznam


Mapa

Budova bývalého mlýnu (2013)

Trojanův mlýn byl nejstarší a největší mlýn v obci.Založen na Únětickém potoce, dříve zvaném Slativnice.
Pravděpodobně založen ve 13.století (možná o století dříve).

Kanovník Zbyhněv z Únětic založil v letech 1125-40 dva mlýny. Jeden z nich mohl být tento.

V letech 1360-1378 byl mlýn pravděpodobně přestaven na kamennou stavbu. Doposud byl dřevěný.
Majitelé mlýna se střídali: např. Ctibor Služský z Chlumu, Tetauer z Tetova, Kateřina Polyxena z Domína.


Koncem 17.století byl rozšířen majiteli suchdolského statku, benediktiny z Emauzského kláštera.

Od roku 1706 byl majitelem dvoukolého mlýna Jan Vodička.


V letech 1730-1857 byl majetkem rodiny Trojanů.

Jiří Trojan postavil druhý, menší mlýn, zvaný zadní -(Tůmův mlýn).
Ze záznamův roce 1755 vyplývá, že majitelem předního mlýna byl Václav Trojan a majitelem zadního Filip Trojan..

(Archiv muzea Roztoky)
Tovaryšský list Josefa Trojana
člena rodiny, 1804

Pro vykoupení mlýna a zaplacení závazků prodávají Trojanovi v roce 1857 Karlu Hendlovi.

Od roku 1862 další majitel- Josef Šubrt.

Od roku 1870 Kateřina Glauberová.
   Sládkem byl Josef Müller. Řídil mlýn přes 20 let.
   V roce 1890 založil zde pekárnu, která se zde udržela do 1.sv.války.

Dále 1877-1918 Jiří Taussig.

Od roku 1918 Jan Dvořák.
V roce 1921 zde byla zřízena koželužna.
Koncese byla povolena Josefu Dvořákovi a Václavu Macháňovi.


V letech 1915-18 byl nájemcem Ludvík Kopřiva.

(Foto poskytl V. Kodeš)
Ludvík Kopřiva se ženou a dětmi, sena

Po válce koupil i Spálený mlýn a v roce 1923 staví hostinec Na Budovci, později nazývaný U Zajíců.


V roce 1922 koupil celou usedlost hostinský Ladislav Bayerle. Přeměnil mlýn na restauraci Trojanův mlýn.
Vodní nádrž upravil na koupaliště.

(Foto poskytla M.Borýsková)
Restaurace Trojanův mlýn, 1923

(Foto poskytl P. Hasák)
Chvilka v restauraci Trojanův mlýn, zleva pí Rývorová a Čížková, 1941

V roce 1942 ing. Šašek přestavěl mlýn na byty. Zachoval jen vodní kolo.


Po odchodu Němců další majitel Rudolf Bauer.

Od roku 1947 Otta Kominík.

Bývalý mlýn ožil jako výletní restaurace včetně divadla.


V roce 1965 kupuje mlýn Jiří Karel (příjmení).
Jako majitel zde hospodaří do roku 1995.

V roce 1997 objekty kupuje rodina Pörschmannových.


Objekty byly často využívány filmaři.

V roce 1972 zde např. dokončuje natáčení režisér Ján Roháč seriál Byli jednou dva písaři
s Jiřím Sovákem a Miroslavem Horníčkem.

(Foto poskytl Fr. Cinger)
Fotografie z natáčení
sedící uprostřed- Jiří Karel, majitel statku
stojící- pí Horníčková,
vpravo Ján Roháč

(Foto PRÁVO/ Fr.Cinger,2003 )
Jiří Karel, 2003
(Foto MAFA-K.Novotný,2005, poskytla Z. Kučerová)
Jiří Karel, 2005

V květnu 1999 byl mlýn prohlášen ministerstvem kultury za kulturní památku.


ZDROJE:
obecní kronika
SOkA Praha-západ
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka, 1999
MČ Praha-Suchdol

ČLÁNKY:
Trojanův mlýn připomíná Sováka, Horníčka, Alše  Novinky.cz, článek, PhDr. František Cinger, 2003

VIDEO:
Trojanův mlýn, 2008


Zpracoval: J. Jánský, aktualizace 5.5.2021