Suchdol ve filmu


Suchdol pro svou polohu a prostředí je často vyhledávaným místem pro filmaře.
Většinou Trojanův mlýn .

Byli jednou dva písaři
Československo, 1972
režie: Ján Roháč
hrají: J. Sovák, Mir. Horníček a další.

Nemocnice na kraji města
Československo, 1977
režie: Jaroslav Dudek
hrají: V. Chudík, Miloš Kopecký, Josef Abrhám a další.

Nechci nic slyšet
Československo, 1978
režie: Ota Koval
hrají: Filip Renč, Jana Brejchová, Vlastimil Brodský a další.

Panna a netvor
Československo, 1979
režie: Juraj Hertz
hrají: Z. Studénková, V. Harapes, V. Voska, J. Brejchová a další

Tchán
Československo, 1979
režie: Zděnek Míka
hrají:Josef Bláha,Libuše Havelková,Vlastimil Brodský a další

V zámku a podzámčí
Československo, 1981
režie: Ludvík Ráža
hrají: Martin Růžek,Jana Brejchová,Slávka Budínová,Jaroslav Satoranský a další

Malý pitaval 3. díl Benjamínci
Československo, 1982
režie: Jaroslav Dudek
hrají: Ladislav Frej, Jiří Krampol a další.

Slavné historky zbojnické
6.díl Trest. Salvátor
Československo, 1985
režie: Hynek Bočan
hrají: Miloš Kopecký, Vladimír Dlouhý, Jiří Bartoška, Josef Kemr a další

Dva lidi v Zoo
Československo, 1989
režie: Marie Poledňáková
hrají: Miroslav Macháček, Jan Hartl, Roman Skamene

Helimadoe
Česká republika, 1992
režie: Jaromír Jireš
hrají: Jakub Marek, Josef Somr, Zuzana Bydžovská a další.

Nehynoucí láska
Vel.Brinánie a USA, 1994
režie: Bernard Rose
hrají: Gary Oldman,Jeroen Krabbé,Isabella Rossellini a další.

Agent bez minulosti
Americký film, 2002
režie: Doug Liman
hrají: Matt Damon, Franka Potente

Nemocnice na kraji města po 20 letech
Česká republika, 2003
režie: Hynek Bočan
hrají: Josef Abrhám, Eliška Balzerová a další

Soukromé pasti 13. díl Nezabiješ
Česká republika, 2008
reřie: ?
hrají: Jiří Langmajer, Zdenka Studénková, Jan Budař, Martha Issová, Roman Zach a další

Post Bellum
Česká republika, 2009
režie: Jaroslav Brabec
hrají: Braňo Holíček, Vilma Cibulková, Igor Bareš a další

Martin a Venuše
Česká republika, 2012
režie: Jiří Chlumský
hrají Marek Taclík, Kristýna Boková, Jan Budař

Škoda lásky 1.díl
Škoda lásky Česká republika, 2013
režie: ?
hrají: Karel Gott, Josef Carda, Jan Skopeček, Simona Babčáková a další

Místo zločinu Plzeň
6.díl Smrt na biofarmě Česká republika, 2015
režie : Jan Hřebejk
hrají: Lukáš Vaculík, Martin Stránský, Vladimír Kratina


ZDROJ:
www.filmovamista.cz

Připravil: Fr. Černý
Pro web zpracoval: J. Jánský, aktualizace 1/2022

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.