Hospoda Na Chumberku

Kamýcká č.p. 15


Mapa

Foto z knihy Pražské usedlosti (2007)

Byla postavena pravděpodobně ve druhé polovině 13.století. Patřila ke dvoru.
Spravoval ji vždy nájemce, která platil nájem dvoru.

Pvním známým nájemcem byl jakýsi Hanzl, uváděný v záznamech v roce 1556.

Dalším známým nájemce od roku 1673 byla Kateřina Valentová.


  • Od roku 1706 měl pronajatou hospodu Václav Trauchman 
  • Od roku 1764 v nájmu Jan Burda.
  • V letech 1812-1815 Matěj Holas.
  • V letech 1815-1821 opět Jan Burda.
  • V letech 1821-1830 Karel Trojan.
  • V letech 1832-1854 František Kalina, první starosta obce (1848-1856).
  • Roku 1854 kupuje hospodu Josef Handl.

Hospoda se mohla uživit díky své poloze. Stála na důležité cestě. V 18.století zde vedla poštovní cesta do Ústí nad Labem.


V roce 1866 táhli Prušáci na Prahu. V Suchdole byl umístěn jeden oddíl pěchoty a baterie dělostřelectva. Důstojníci se ubytovali hostinci.

Hospodě se začalo říkat „na Chumberku“ nebo „na Chumperku“.
Podle tehdelšího pruského generála Humperta z pruskorakouské války,kterému patřila tato vojska.
Patřila k památným stavbám.


Josef Handl ji v roce 1895 prodává rodině Urbanů.

Od tohoto roku provozuje živnost Václav Urban.

Potom jeho žena (jako vdova) Anna Urbanová rozená Hendlová (*1861-17.10.1934).
(Ta v roce 1924 začíná provozovat živnost i ve Dvorské ul. čp. 5.)

Od roku 1926 je používán nově zřízený sál.
Pořádaly se zde kulturní akce. Zábavy, schůze, hrálo se ochotnické divadlo.
   Zpráva z roku 1949 o divadelním sále:  (Divadla a divadelní sály v českých krajích, Alfred Javorin, 1949)
     hlediště: 23,5 x 12 m, výška 5,6 m
     počet sedadel: 320
     světlost opony: 5 x 3 m
     jeviště: 7 x 4,5 m, výška 3 m


Od roku 1935 živnost provozuje František Urban—(1899-1988)—paměť Suchdola (původní stránka)

František Urban, 1941

Detail z fotografie

Známá též jako „U Urbanů“.
Čepovalo se zde pivo „První měšťanský pivovar“.


V roce 1966 byla ředitelstvím „Restaurací a jídelen“ přejmenována na Hostinec Na Výhledech.  
Tím se potlačil historický význam tohoto místa.

V devadesátých letech objekt chátral. MNV hledalo nájemce.

V roce 1990 v rámci restituce se musel objekt vrátit majiteli—panu Urbanovi.

V roce 1995 tento objekt koupil pan Trojan.


FOTOGALERIE:
Hostinec na Chumberku (zatím bez popisků)

DOKUMENTY:
A. Urbanová—vzdání se oprávnění, 1920 (přechovávání cizinců)   (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
A. Urbanová—koncese č.p.5, 1924  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
A. Urbanová—povolení divadelního sálu, 1924  SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
Fr. Urban—koncese, 1935  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)

ZDROJE:
Obecní kronika
Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem. Navrátil Ladislav, 1964
SOkA Praha-západ
Pamětníci


Zpracoval: J. Jánský

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.