Nejedlý Karel


Unikátní fotografie a dokumenty poskytl František Šuster.
K. Nejedlý byl jeho nevlastní děda, červen 2015.

Narozen: 10.5.1896 Praha
Zemřel: 19.2.1945 Terezín

Odbojová skupina „Kapitán Nemo“


Kapitán Nemo byl název protinacistické odbojové organizace působící v Protektorátu Čechy a Morava.

Organizaci založil Emanuel Voska (na foto) ještě před svým odjezdem do USA.

Vedením organizace byl pověřen Karel Nejedlý, bývalý pracovník šifrovacího odboru ministerstva vnitra. Ten do organizace zapojil i další bývalé kolegy z pražského ředitelství pošt a telegrafů. Podařilo se jim získat řadu spolupracovníků v dalších důležitých úřadech, institucích a průmyslových podnicích. Kontakty získali i mezi úředníky protektorátních ministerstev a také v rozhlase. Později byly na Nejedlého síť napojeny sítě mjr. Rošického zabývající se vojenským zpravodajstvím a redaktorů ilegálního Rudého práva a posléze došlo i k propojení se sítí ÚVOD.

K likvidaci skupiny přikročilo gestapo nejprve na podzim 1941. Nejedlému se podařilo zmizet a skrýval se do jara 1942, kdy byl při další vlně zatýkání 27. května společně s dalšími příslušníky skupiny také zatčen. Zemřel v Malé pevnosti v Terezíně. Část odbojářů, která přečkala zatýkání později založila odbojovou skupinu Bílá lvice.

Organizace se zaměřovala na získávání informací zpravodajského charakteru zejména z protektorátních úřadů, ale i informací z průmyslu. K jejich předávání Spojencům byla využívána jednak vysílačka Sparta, ale i kurýrní cesty přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii či přes neutrální Švédsko. Další informace byly posílány na Voskovu krycí adresu v New Yorku. Některé z těchto informací využíval Voska k protiněmecké propagandě v USA. Z oblasti defenzivního zpravodajství skupina prováděla sledování kolaborantů a shromažďování informací o ostraze a vojenské ochraně důležitých průmyslových podniků.
(Wikipedie, M. Borýsková)

Viz také Josef Behenský


Dokumenty:
Křestní list
Frekventační vysvědčení, 1907   (předávalo se žákům, kteří opouštěli obecnou školu a přecházeli na střed.školu)
Vysvědčení dospělosti, 1915


Čsl. legie

Karel Nejedlý vstupuje dobrovolně do československých legií v Rusku. ( 28.9.1916 – 13.7.1920 )

Rusko, legie 1918
Rusko, legie K.N. vpravo, 1918
Rusko, legie K.N. vpravo, 1918
Dopis z Irkutska 1919

Účastnil se bojů u Bachmače, Lipjagy, Samary, Buzuluku.
Bojů po celém ústupu po sibiřské magistrále.

Dokumenty:
Potvrzení o účasti v legiích
Potvrzení o dobrovolné službě.


Diplomatická služba

V roce 1921 vstupuje do diplomatických služeb na MZV.

Nastupuje jako úředník na MZV.
V letech 1925- 1926 je přidělen na zastupitelství ČR v Moskvě.

Diplomatický pas, 1925
Diplomatický pas, 1925

Dokumenty:
Povolání do služeb MZV, 1921
Ukončení přidělení v Moskvě, 1926


Sňatek

V roce 1924 uzavírá sňatek s Terezií Fořtovou.


Kariera

Povýšení-nadporučík
1931
Dopis, udělení medaile
1935
Medaile vítězství
1935
Medaile vítězství
1935
Povýšení-kapitán
1937

Odbojová činnost

Pověřen vedením odbojové skupiny „Kapitán Nemo“.

 Přehledný popis jeho činnosti. (pdf)
(článek, Hlas revoluce, „Kapitán Nemo—Karel Nejedlý“, Miroslav Ivanov,3.2.1967)

Dokumenty:
Zprávy: žádost vládě ČSR  o zaslání textu ministru zahraničí Spojeného království Anthony Edenovi , 1940
Dopis adresovaný jiné spolupracující skupině, 1941
Vyjádření E. Vosky k činnosti organizace, 1946  (opis z originálu E. Vosky)


Odhalení

Pankrác
V den atentátu na R. Heydricha (27.5.1942), byl K. Nejedlý zatčen a uvězněn na Pankráci.
Na podzim 1942 jiný vězeň prozradil, že K. Nejedlý je „Kapitán Nemo“.

Schéma organizace Kapitán Nemo.

Schéma sítě odboje sledovanou gestapem
(Práce, 12.2.1946)

Dokumenty:
Vyprávění spoluvězně o K.N.


KT Terezín
Koncem roku 1944 byl převezen do Terezína. Zde 19.2.1945 zemřel.

Dopisy z Terezína.

20.12.1944
Poslední dopis, 6.2.1945
Parte, 1945

Dokumenty:
Evidenční karta z KT Terezín, opis 1971
Osvědčení-účastník nár.boje za osvobození, 1971
Rozsudek- prohlášení za mrtvého, 1971


Ocenění

Udělení čsl.válečného kříže 1939


Vzpomínka na K.N. 21.2.1946

Bulletin
Pohled do sálu Obecního domu
Na shromáždění promluvil E. Voska

Odhalení pamětní desky na MZV 26.6.1949

Dokumenty:
Pozvánka pro manželku na odhalení pamětní desky


Odhalení pamětní desky 29.6.1947 (roh ulic Čínská-Jugoslávských partyzánů)

Pozvánka na odhalení pam. desky
Pozvánka na odhalení pam. desky
Umístěná pam. deska
(dnešní Čínská ul.)
Účastníci odhalení pam. desky
Manželka Terezie se synem Karlem

Karel Nejedlý

Kniha básní
K. Nejedlý psal básně.

Později vydaná kniha básní 1948
Děkovný dopis za zaslání knihy 1948
Omluvný dopis Jana Masaryka 1947

UDĚLENÍ KŘÍŽE OBRANY STÁTU

Dne 24.10.2018 byl udělen Karlu Nejedlému Kříž obrany státu in memoriam.

František Šuster přebírání
za svého dědu Karla Nejedlého
Kříž obrany státu in memoriam
od ministra obrany ČR Lubomíra Metnara
Foto: Lucie Růžková

Rodina Fr. Šustera po předání ocenění

Společná fotografie
po předání ocenění

 Ministerstvo obrany ČR


DOKUMENTY:
Novinové články:
Kapitán Nemo  (Svobodné noviny, 3.11.1945)
Podzemní organizace kapitána „Nemo“  (Práce, 14.11.1945)
Články  (Právo lidu, 1945-46)
Otakar Theer a gestapo  (Lidová demokracie, 1946)
Vzpomínka na K.Nejedlého  (Práce, 21.2.1946)
Kapitán Nemo, str.1  (Nová skutečnost, 1947)
Kapitán Nemo, str.2  (Nová skutečnost, 1947)
Karel Nejedlý-in memoriam  (Hlas osvobozených, 26.2.1947)

FOTOGALERIE:
Fotografie o K.N. z rodinného archivu


Zpracoval: J. Jánský, 3/ 2015, aktualizace: 1/ 2022

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám). V současné době je zde trafika. (Z.Kučerová, 2017)

Leopold Žalda
(7. října 1753, Hradové Střimelice – 1819, Suchdol u Prahy)
Český římskokatolický duchovní, člen benediktinského řádu a v letech 1804-1819 opat Emauzského kláštera na Novém Městě Pražském.

Pocházel z rodiny kameníka z posázavských Hradových Střimelic. V mládí vstoupil do Sázavského kláštera benediktinského řádu. Zde absolvoval běžnou mnišskou formaci, složil věčné sliby a byl vysvěcen na kněze. I jako mnich se věnoval hudbě a jako hudebník byl poměrně proslulý. Rovněž tak proslul jako kazatel. Po zrušení Sázavského kláštera v roce 1785 odešel do Emauzského kláštera v Praze.

Roku 1804 byl v Emauzích zvolen opatem a tuto funkci zastával patnáct let. Nicméně od roku 1815 se zdržoval stabilně mimo klášter. Žil na (tehdejším) venkově v Suchdole u Prahy na statku, který od roku 1679 byl v majetku emauzských benediktinů. V souvislosti s jeho pobytem byla na statku zřízena malá kaple. V pozdější době statek dostal jméno po novém majíteli–Brandejsův statek. V Suchdole opat Žalda v roce 1819 zemřel a byl pohřben na místním hřbitově u kaple sv. Václava. Novým představeným Emauzského kláštera se stal Robert Petr, který byl ovšem pouze jeho administrátorem.

czwiki.cz

Augusta Nekolová-Jarešová, křtěná Augusta Marie (autoportrét)

(7. července 1890 Jablonná u Benešova – 15. srpna 1919 Kutná Hora), byla česká malířka, kreslířka, ilustrátorka a grafička. Dobová kritika ji označila za nejnadanější českou malířku.

(wikiwand.com)

Pramen Panny Marie Sedmibolestné v Lysolajích.

Pramen léčivé vody v horní části obce Lysolaje, na začátku hlubokého údolí
a přírodní rezervace zvané Housle se zachovanými původními druhy rostlin.
Pramen dosud využíván k odběru pitné vody.
Je to zajímavé místo, které stojí za připomenutí.
Divím se, že ta zázračná voda je ještě pitná, ale je tam umístěna cedule
s rozborem vody, která konstatuje, že voda je pitná !
Přičemž obsahuje nějaké minerály, takže je, ještě k tomu, "minerální".
U pramene kaplička Panny Marie Sedmibolestné.
Konala se zde každoročně např. Slavnost květů a stále se koná,
vždy po 1. květnu, na palouku za kapličkou.
(B.Sommer, 2/2016)

Vzpomínám a tak dnes zabloudím na internetu i na web školy, na níž jsem kdysi kratičce působila-ZŠ M. Alše. A jsem potěšena, že jsem zde našla své tehdejší "svobodné" příjmení-Hospůdková.
Učila jsem zde v roce 1988/89 třídu II.A (Klára Bachová, Tomáš Babulík, Lenka Anderová,…vzpomněla bych si i na další žáky).
Byl to pro mne rok JAKO V RÁJI-báječná ředitelka Věra Herešová, pohodové kolegyně a kolegové, zlaté děti.
Z kolegyň si pamatuji na Jarku Hamzovou, se mnou nastoupila na školu Zuzana Semmlerová a krátce jsem se potkávala s Honzou Bočanem (syn Hynka Bočana-tehdy ještě studoval, ale učitelů bylo málo, učili i studenti).
Pamatuji si ještě na Evu ?-byla tělocvikářka. Bezva byla paní Varvažovská, která jako učitelka v důchodu ještě dělala vychovatelku v družině.Ráda vzpomínám. Moc zdravím krásný Suchdol.

S pozdravem Hana Smělíková (Hospůdková), leden 2019.

František Kavalír

Narodil se v roce 1878 v Oseku čp. 78.
František Kavalír byl architekt a publicista. V Praze studoval u Prof. Jana Kotěry na Umělecko-průmyslové škole.V roce 1914 byl spoluzakladatelem Společnosti architektů, členem výboru a vydavatelství časopisu"Styl" - časopisu pro architekturu, stavitelství a umělecký průmysl. Přispíval i do časopisu "Krásy domova". Dále byl spoluzakladatelem a předsedou "Artělu" - instituce pro vybudování českého uměleckého průmyslu. Se svým bratrem Václavem založili stavební firmu Bratří V a F Kavalírové v Praze na Smíchově a byl jejím šéfem. Mezi mnoha stavbami je významná záchrana středověké usedlosti v Praze na Hřebenkách.
Zemřel v Praze v roce 1932 a je pohřben na Královských Vinohradech.
Zdroj: obec Osek

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Antonín Mánes

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovy na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.