Brandejs Alexandr

 Zpět—osobnosti seznam

Narozen: 7. září 1848, Hřebečníky u Rakovníka
Zemřel: 19. května 1901, Praha
Podnikatel, mecenáš

Fotografie z roku 1885 [1]
Digitálně upraveno.


(Pozn.: zde použito jméno Brandeis, tvar používaný rodinou. Později jiné zdroje uvádějí Brandejs.)

1866—Wilhelm Brandeis, otec Alexandra, se stal nájemcem statku v Sukdole u Prahy, ktery byl v majetku benediktinského kláštera v Emauzích v Praze.

Do Sukdola se přestěhovala celá rodina.

Wilhelm (Vilém) Brandeis, otec A. B.
(1811-1880)
Foto z roku 1870 [1]

Magdalena Brandeisová, matka A. B.
(1817-1893)
Foto z roku 1882 [1]

Wilhelm Brandeis, parte
(1880) [5]

Částečný rozrod Wilhelma Brandeise

Profily některých potomků Alexandra Brandejse (pdf)


Potvrzení únětického učitele Jana Štrébla o zaplacení vyučování dětí (1868). Pravděpodobně učil i Alexandra. [2]


1873—Alexandr Brandeis se ve Španělské synagoze v Praze oženil s Johannou Witzovou.
Dcerou Šalomona Witze (1820-1889), majitele rozlehlých pozemků v Holešovicích a Troji a Aloisie roz. Jelinkové (1831-1889) .

Jenny Brandeisová (Witzová)
Portrét od Fr. Ženíška, 1874 [1]
A. Brandeis
Portrét od Fr. Ženíška, 1874 [1]
Pozvánka na svatbu, 1873 [1]

A. Brandeis se svým synem Ottou
a manželkou Jenny, 1875 [1]

Brandejsovi měli 6 dětí: Helena (1877-1975), Otílie (1878-1920), Irma (1882-1979), Viktor (* 1880-?).
Dvě děti zemřely v dětství – Otto (1875-1877), Vilma (1881-1889). [5]


1874—Alexandr převzal správu suchdolského dvora.

Statek pozvedl na nebývalou úroveň.
Proběhly velké přestavby, v patře vzniká sýpka, upraveno severní křídlo.
V roce 1890 zřizuje vlastní kovárnu.

(Poskytl Fr. Cinger, Suchdolské noviny.cz)
A.B. v oděvu navrženém M. Alšem
Foto z roku 1878

A.B. se svým koněm Kokosem
před sukdolským zámečkem 1890 [1]


Někteří hosté Alexandra Brandeise

Byl ctitelem umění.
Na statku hostil mnoho umělců a mnohé z nich podporoval. Říkalo se mu „bramborový mecenáš“.

 • Mikoláš Aleš 1852- 1913 malíř
 • J. V. Myslbek 1848- 1922 sochař
 • Fr. Ženíšek 1849- 1916 malíř
 • Vítězslav Hálek 1835- 1874 básník
 • Julius Zeyer 1841- 1901 spisovatel
 • Ant. Chittussi 1847- 1891 malíř
 • Václav Brožík 1851- 1901 malíř
 • Antonín Lhota 1812- 1905 malíř
 • E. K. Liška 1852- 1903 malíř
 • Jakub Schikaneder 1855- 1924 malíř
 • Hanuš Schwaiger 1854- 1912 malíř
 • Josef Tulka 1846- 1882 malíř
 • Jaroslav Vrchlický 1853- 1912 spisovatel
 • Josef Mauder 1854- 1920 malíř,sochař
 • František Štraybel 1853-1935 malíř
 • MUDr. Jos.Thomayer 1853-1927 lékař
 • Antonín Wiehl 1846-1910 architekt
 • R. J. Kronbauer 1864-1915 spisovatel
 • Albín Lhota 1847- 1889 malíř
 • Jan Zeyer 1847-1903 architekt

Hřebec Tygr z jeho stáje posloužil J. V. Myslbekovi jako model pro pracovní studii modelu jezdecké sochy sv. Václava.
Kůň ze Suchdola  (M.Vovsová, SL 2015, č.2., str.16)

Nejdéle v Sukdole pobýval Mikoláš Aleš, který zde vytvářel mnoho významných děl.
S Brandejsem ho seznámil František Ženíšek.


1897—pro zhoršení česko-židovských vztahů, mu byl zrušen pronájem statku.


Náhrobek A.Brendeise a jeho ženy

Nový židovský hřbitov, Praha- Žižkov.

Poloha

Náhrobek před rokem 2013.
Zde je ještě umístěn reliéf.
[3]

Náhrobek, 2017

Foto J. Jánský, 2017
(Se svolením Židovské obce v Praze)

„Ze všech umělců se o jeho smti dozvěděl pouze Mikoláš Aleš, který jej jako jediný doprovodil na toto místo odpočinku.
Po jeho smrti se jeho finanční situace prudce zhošila a řada cenných uměleckých děl byla roku 1903 prodána na aukci ve Vídni.“
 [3]


Vzpomínky mého táty

Ze vzpomínek MUDr. Viktora Kosáka (poskytl jeho syn MUDr. Milan Kosák) – oba přímí potomci A.B.


ČLÁNKY:
Můj pradědeček—mecenáš  (Poskytla A. Skálová) (pdf)

ODKAZY:
Alexandr Brandejs a Adolf Wiesner – mecenáš a jeho zeť  [4]

ZDROJE:
[1] Židovské muzeum v Praze, Mecenáš a jeho zeť, PhDr. Arno Pařík, 2004
[2] Národní archiv, fond Emauzského kláštera (poskytl Fr. Černý)
[3] Židé v Roztokách u Prahy, Kamýku a okolí, Blanka Rozkošná, 2013
[4] Židovské muzeum v Praze
[5] geni.com


Zpracoval: J. Jánský, 3/ 2017, aktualizace: 12/ 2020