Brandejs Alexandr


Narozen: 7. září 1848, Hřebečníky u Rakovníka
Zemřel: 19. května 1901, Praha
Podnikatel, mecenáš

Fotografie z roku 1885 [1]
Digitálně upraveno.

(Pozn.: zde použito jméno Brandeis, tvar používaný rodinou. Později jiné zdroje uvádějí Brandejs.)

1866—Wilhelm Brandeis, otec Alexandra, se stal nájemcem statku v Sukdole u Prahy, ktery byl v majetku benediktinského kláštera v Emauzích v Praze.

Do Sukdola se přestěhovala celá rodina.

Wilhelm (Vilém) Brandeis, otec A. B.
(1811-1880)
Foto z roku 1870 [1]

Magdalena Brandeisová, matka A. B.
(1817-1893)
Foto z roku 1882 [1]

Wilhelm Brandeis, parte
(1880) [5]

Částečný rozrod Wilhelma Brandeise

Profily některých potomků Alexandra Brandejse (pdf)


Potvrzení únětického učitele Jana Štrébla o zaplacení vyučování dětí (1868). Pravděpodobně učil i Alexandra. [2]


1873—Alexandr Brandeis se ve Španělské synagoze v Praze oženil s Johannou Witzovou.
Dcerou Šalomona Witze (1820-1889), majitele rozlehlých pozemků v Holešovicích a Troji a Aloisie roz. Jelinkové (1831-1889) .

Jenny Brandeisová (Witzová)
Portrét od Fr. Ženíška, 1874 [1]
A. Brandeis
Portrét od Fr. Ženíška, 1874 [1]
Pozvánka na svatbu, 1873 [1]

A. Brandeis se svým synem Ottou
a manželkou Jenny, 1875. [1]

Brandejsovi měli 6 dětí: Helena (1877-1975), Otílie (1878-1920), Irma (1882-1979), Viktor (* 1880-?).
Dvě děti zemřely v dětství – Otto (1875-1877), Vilma (1881-1889). [5]


1874—Alexandr převzal správu suchdolského dvora.

Statek pozvedl na nebývalou úroveň.
Proběhly velké přestavby, v patře vzniká sýpka, upraveno severní křídlo.
V roce 1890 zřizuje vlastní kovárnu.

A.B. v oděvu navrženém M. Alšem.
Foto z roku 1878.
(Poskytl Fr. Cinger, Suchdolské noviny.cz)

Portrét statkáře Brandejse ze Suchdola.
Brožík Václav, tužka, 11 x 19 cm.
(Z jarní aukce Galerie Pictura, 2023, Livebid.cz)

A.B. se svým koněm Kokosem
před sukdolským zámečkem, 1890. [1]


Někteří hosté Alexandra Brandeise

Byl ctitelem umění.
Na statku hostil mnoho umělců a mnohé z nich podporoval. Říkalo se mu „bramborový mecenáš“.

 • Mikoláš Aleš 1852-1913 malíř
 • J. V. Myslbek 1848-1922 sochař
 • Fr. Ženíšek 1849-1916 malíř
 • Vítězslav Hálek 1835-1874 básník
 • Julius Zeyer 1841-1901 spisovatel
 • Ant. Chittussi 1847-1891 malíř
 • Václav Brožík 1851-1901 malíř
 • Antonín Lhota 1812-1905 malíř
 • E. K. Liška 1852-1903 malíř
 • Jakub Schikaneder 1855-1924 malíř
 • Hanuš Schwaiger 1854-1912 malíř
 • Josef Tulka 1846-1882 malíř
 • Jaroslav Vrchlický 1853-1912 spisovatel
 • Josef Mauder 1854-1920 malíř, sochař
 • František Štraybel 1853-1935 malíř
 • MUDr. Jos.Thomayer 1853-1927 lékař
 • Antonín Wiehl 1846-1910 architekt
 • R. J. Kronbauer 1864-1915 spisovatel
 • Albín Lhota 1847-1889 malíř
 • Jan Zeyer 1847-1903 architekt

Hřebec Tygr z jeho stáje posloužil J. V. Myslbekovi jako model pro pracovní studii modelu jezdecké sochy sv. Václava.
Kůň ze Suchdola  (M.Vovsová, SL 2015, č.2., str.16)

Nejdéle v Sukdole pobýval Mikoláš Aleš, který zde vytvářel mnoho významných děl.
S Brandejsem ho seznámil František Ženíšek.


1897—pro zhoršení česko-židovských vztahů, mu byl zrušen pronájem statku.


Náhrobek A.Brendeise a jeho ženy

Nový židovský hřbitov, Praha- Žižkov.

Poloha

Náhrobek před rokem 2013.
Zde je ještě umístěn reliéf.
[3]

Náhrobek, 2017.

Foto J. Jánský, 2017.
(Se svolením Židovské obce v Praze)

„Ze všech umělců se o jeho smti dozvěděl pouze Mikoláš Aleš, který jej jako jediný doprovodil na toto místo odpočinku.
Po jeho smrti se jeho finanční situace prudce zhošila a řada cenných uměleckých děl byla roku 1903 prodána na aukci ve Vídni.“
 [3]


Vzpomínky mého táty

Ze vzpomínek MUDr. Viktora Kosáka (poskytl jeho syn MUDr. Milan Kosák) – oba přímí potomci A.B.


ČLÁNKY:
Můj pradědeček—mecenáš  (Poskytla A. Skálová) (pdf)

ODKAZY:
Alexandr Brandejs a Adolf Wiesner – mecenáš a jeho zeť [4]

ZDROJE:
[1] Židovské muzeum v Praze, Mecenáš a jeho zeť, PhDr. Arno Pařík, 2004
[2] Národní archiv, fond Emauzského kláštera (poskytl Fr. Černý)
[3] Židé v Roztokách u Prahy, Kamýku a okolí, Blanka Rozkošná, 2013
[4] Židovské muzeum v Praze
[5] geni.com


Zpracoval: J. Jánský, 3/ 2017, aktualizace: 3/ 2023

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám). V současné době je zde trafika. (Z.Kučerová, 2017)

Leopold Žalda
(7. října 1753, Hradové Střimelice – 1819, Suchdol u Prahy)
Český římskokatolický duchovní, člen benediktinského řádu a v letech 1804-1819 opat Emauzského kláštera na Novém Městě Pražském.

Pocházel z rodiny kameníka z posázavských Hradových Střimelic. V mládí vstoupil do Sázavského kláštera benediktinského řádu. Zde absolvoval běžnou mnišskou formaci, složil věčné sliby a byl vysvěcen na kněze. I jako mnich se věnoval hudbě a jako hudebník byl poměrně proslulý. Rovněž tak proslul jako kazatel. Po zrušení Sázavského kláštera v roce 1785 odešel do Emauzského kláštera v Praze.

Roku 1804 byl v Emauzích zvolen opatem a tuto funkci zastával patnáct let. Nicméně od roku 1815 se zdržoval stabilně mimo klášter. Žil na (tehdejším) venkově v Suchdole u Prahy na statku, který od roku 1679 byl v majetku emauzských benediktinů. V souvislosti s jeho pobytem byla na statku zřízena malá kaple. V pozdější době statek dostal jméno po novém majíteli–Brandejsův statek. V Suchdole opat Žalda v roce 1819 zemřel a byl pohřben na místním hřbitově u kaple sv. Václava. Novým představeným Emauzského kláštera se stal Robert Petr, který byl ovšem pouze jeho administrátorem.

czwiki.cz

Augusta Nekolová-Jarešová, křtěná Augusta Marie (autoportrét)

(7. července 1890 Jablonná u Benešova – 15. srpna 1919 Kutná Hora), byla česká malířka, kreslířka, ilustrátorka a grafička. Dobová kritika ji označila za nejnadanější českou malířku.

(wikiwand.com)

Pramen Panny Marie Sedmibolestné v Lysolajích.

Pramen léčivé vody v horní části obce Lysolaje, na začátku hlubokého údolí
a přírodní rezervace zvané Housle se zachovanými původními druhy rostlin.
Pramen dosud využíván k odběru pitné vody.
Je to zajímavé místo, které stojí za připomenutí.
Divím se, že ta zázračná voda je ještě pitná, ale je tam umístěna cedule
s rozborem vody, která konstatuje, že voda je pitná !
Přičemž obsahuje nějaké minerály, takže je, ještě k tomu, "minerální".
U pramene kaplička Panny Marie Sedmibolestné.
Konala se zde každoročně např. Slavnost květů a stále se koná,
vždy po 1. květnu, na palouku za kapličkou.
(B.Sommer, 2/2016)

Vzpomínám a tak dnes zabloudím na internetu i na web školy, na níž jsem kdysi kratičce působila-ZŠ M. Alše. A jsem potěšena, že jsem zde našla své tehdejší "svobodné" příjmení-Hospůdková.
Učila jsem zde v roce 1988/89 třídu II.A (Klára Bachová, Tomáš Babulík, Lenka Anderová,…vzpomněla bych si i na další žáky).
Byl to pro mne rok JAKO V RÁJI-báječná ředitelka Věra Herešová, pohodové kolegyně a kolegové, zlaté děti.
Z kolegyň si pamatuji na Jarku Hamzovou, se mnou nastoupila na školu Zuzana Semmlerová a krátce jsem se potkávala s Honzou Bočanem (syn Hynka Bočana-tehdy ještě studoval, ale učitelů bylo málo, učili i studenti).
Pamatuji si ještě na Evu ?-byla tělocvikářka. Bezva byla paní Varvažovská, která jako učitelka v důchodu ještě dělala vychovatelku v družině.Ráda vzpomínám. Moc zdravím krásný Suchdol.

S pozdravem Hana Smělíková (Hospůdková), leden 2019.

František Kavalír

Narodil se v roce 1878 v Oseku čp. 78.
František Kavalír byl architekt a publicista. V Praze studoval u Prof. Jana Kotěry na Umělecko-průmyslové škole.V roce 1914 byl spoluzakladatelem Společnosti architektů, členem výboru a vydavatelství časopisu"Styl" - časopisu pro architekturu, stavitelství a umělecký průmysl. Přispíval i do časopisu "Krásy domova". Dále byl spoluzakladatelem a předsedou "Artělu" - instituce pro vybudování českého uměleckého průmyslu. Se svým bratrem Václavem založili stavební firmu Bratří V a F Kavalírové v Praze na Smíchově a byl jejím šéfem. Mezi mnoha stavbami je významná záchrana středověké usedlosti v Praze na Hřebenkách.
Zemřel v Praze v roce 1932 a je pohřben na Královských Vinohradech.
Zdroj: obec Osek

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Antonín Mánes

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovy na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.