Archeologie


Nejstarší nález—křemencový úštěp (zbraň)—učiněný Františkem Proškem z Archeologického ústavu v roce 1951. Nález se datuje do doby před 250 000 lety. Byl nalezen v Sedlci (cihelna).)
Tento archeolog nacházel v této lokalitě další nálezy (pazourky, pěstní klíny…) z mladší doby.

První zřejmé důkazy o osídlení Suchdola pocházejí z doby 3.tis. př.n.l..Jde o 8 kusů štěpů nádob.
Mluví se o „lidu vypíchané keramiky“.Tento nález z roku 1910, v místech u dnešního pomníku M.Alše.


(foto obrázku z obecní kroniky)

Nálezy v lysolajské cihelně:
     kosti mamuta, sprašového koně, soba.

Nálezy v lysolajských pískovnách:
     kosti tura, zajíce, jelena, medvěda, divokého psa.

1848–1856 Nálezy a výzkumy


MOHYLOVÉ POHŘEBIŠTĚ VE VELKÉM HÁJI U ROZTOK
PhDr. Karel Sklenář, DrSc.

 Podrobné informace


1930—při výkopech základů základní školy byla nalezena popelnice a v ní bronzová spona.
Stáří bylo odhadnuto na 4 000 let př.n.l. To je ještě před únětickou kulturou.
Spona je uložena v Národním muzeu.

1933—významný nález lebky nosorožce .

1966—žák Vladislav Pittner (14 let) přinesl do roztockého muzea svůj nález – dva tisíce let staré latenské korále s očky a malou kamennou sekerku z pozdní doby kamenné.

1966 srpen—žák Antonín Čermák se svým strýcem našli v Roztockém háji tři tisíce let starou zásobnici-popelnici se zbytky lidských ohořelých kostí.
Byla vyzvednuta a předána do roztockého muzea.

1976—NÁLEZ V ULICI GAGARINOVA Č. P. 620

V červenci při výkopech pro kanalizaci nalezen hrob z doby železné.

Popis nálezů  (zdroj: Muzeum hl.m.Prahy)

2003—nález hrobu při výkopech na Brandejsově nám. č.p.1251/3.

Foto: J. Uiberlayová
Místo nálezu
Foto: Ivan Krouský, 2005
Otevřený hrob

2007—nález sídlištních objektů s rituálním pohřbem dítěte v ulici Za sokolovnou.
Článek o nálezu  (zdroj: http://labrys.cz/ 8.1.2008, Milan Kuchařík, Pavel Kubálek

2016—v dubnu tohoto roku se v Suchdole, v ulici Ke Kozím hřbetům, na pozemku určenému pro stavbu rodinného domu našly v hloubce zhruba jednoho metru pod povrchem dva hroby se zachovalými kosterními ostatky.

Autentická fotografie v době nálezu. Foto Michal Lobkowicz

Článek o nálezu  (zdroj: www.prazskypatriot.cz, 29.4.2016, Jan Puci)
O pravěku na Suchdole. (M. Vovsová, SL 2016, č.2, str. 1, 28, 29)
Fotogalerie  (fotografie poskytl P. Hejl)


Zpracoval: J. Jánský, aktualizace: 6/ 2019