Typový dům Baťa

Suchdolská 619/33

 Zpět—lokality seznam


Mapa

S rostoucí výrobou obuvi firmou Baťa bylo potřeba vybudovat další objekty.
Na konci první republiky se počet Baťových prodejen obuvi doma, ale i v zahraničí, blížil ke dvěma a půl tisícům.

Patřily sem i drobné prodejničky, v nichž jediný pracovník vykonával současně vedoucího, prodavače, správkaře, pedikéra a třeba i uklízečku.
Tyto domky byly většinou patrové, s rovnou střechou, zprvu omítnuté, později z režných pálených cihel. V přízemí bývala prodejna s dílnou na drobné opravy a úpravy, kuchyně a v patře ložnice, pokoj pro děti, popř. také pokojík pro příručího či učně.


V roce 1931 zakoupila Firma Baťa a.s. ve Zlíně parcelu č. 204/225 v Suchdole.
10. května 1938 firma požádala o povolení stavby domku s prodejnou.
9. září 1939 byla stavba dokončena a zkolaudována a budově bylo přiděleno číslo popisné 619.

Poskytla Z. Kučerová
Projekt stavby
Poskytla Z. Kučerová
Projekt stavby, 1939

Po znárodnění přešlo vlastnické právo na JAS, národní podnik Gottwaldov (dříve Zlín).F


Foto poskytla Z. Kučerová
Objekt asi okolo roku 1960
Foto poskytla J. Macháčková
Prodejna obuvi z let asi 1965-75

Foto J. Jánský
Prodejna v roce 2018

Prodejna obuvi na Suchdolské ulici fungovala až do 90. let.
Po dlouhá léta zde prodávala paní Příplatová a po odchodu do důchodu ji vystřídala paní Knapešová.
Pak byla nějakou dobu prodejna uzavřena.
Později ji nynější soukromý vlastník pronajal a nyní ji provozuje pan Hroch, ale již ne jako prodejnu obuvi, ale jako drogerii.

Tento baťovský domek se zachoval téměř v původní podobě, včetně výkladců a nůžkových mříží. Jen interiér doznal některých změn.


ZDROJE
MČ Praha Suchdol
Obecní kronika


Zuzana Kučerová, 9/ 2018
Sestavil: J. Jánský, 9/ 2018