Spálený mlýn

 Zpět—lokality seznam(Foto J. Jánský)
Bývalý mlýn (2013)

Postavil jej v letech 1786-87 Jan Burda (hostinský ze silnice- u Urbanů). Zakoupil pozemky od Emauzského kláštera. Byl v provozu jen několik měsíců. Z neznámých důvodů vyhořel.

Začalo se mu říkat „Shořelý mlýn“. Z jazykových důvodů název přeměněn na „Spálený mlýn“.

Mlýn zůstal spáleništěm do roku 1811.

Mlým zdědila jeho dcera Anna Burdová. V roce 1813 jej uvedla do provozu.

1815– majitelkou Anna Králová.
Mlýn měl nevýhodnou polohu-živořil.

Do roku 1849 se zde vystřídalo 13 majitelů.

1849– koupil mlýn ( nazývaný také „Černý mlýn“) Jan Romanovský.

1852 – majitelem roztocký sedlák Čáslavský.

Mlýn pronajat Karlu Grilovi.
   Ten postavil roku 1872 za mlýnem továrnu na mýdlo,svíčky. To obtěžovalo okolí-zápach, znečištění.
   V roce 1880 za podezřelých okolností vyhořela.Obnovení nebylo povoleno. Mlýn zůstává v činnosti.

1904- mlýn znovu vyhořel – zapálen bleskem. Nebyl již obnoven.

1907 – objekt kupuje pražský podnikatel Vanda. Vystavěl dětské sanatorium, které ale v roce 1909 zaniklo.

(Foto poskytl Fr. Černý)
Sanatorium, 1909

Další majitel J. Dvořák jej přeměnil na hotel.

1918– mlýn koupil Ludvík Kopřiva (hostinský, řezník).
Zřizuje zde restauraci s hotelem. V zadní budově byla v letech 1918-20 pražírna kávy.
O lokalitu byl malý zájem. Ludvík Kopřiva objekt prodává Vratislavu Černému a staví hospodu na Budovci, později zvanou U Zajíců.

Vratislav Černý hostinskou činnost ruší a upravuje na byty.

1948– objekt odkázán bratru pí Černé- Kopeckému.

1949– objekt kupuje Jan Jindra.
Zaveden prodej lahvového piva. Budova slouží za byty.


ZDROJE:
Suchdolská kronika
„Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce“, Vladimír Laštovka, 1999

FOTOGALERIE:
Spálený mlýn


Zpracoval: J. Jánský, 11/2018