Rozvoj obce—vodovod

Zpět-seznam rozvoj obce

První pokus zřídit na Budovci vodovod byl učiněn již v roce 1927.

V roce 1932 se naskytla na Budovci možnost připojit se na pražskou vodovod.síť za poplatek 3.60 Kč/1 m3.
Tato cena byla pro většinu vysooká, tak se připojily pouze 4 domy.

Obec hledala vlastní prameny. Nalezeny v údolí pod Kozími hřbety.

1942– plánování zahájení výstavby vodovodu.

Protektorátní vláda zakázala ale všechny stavby.

26.7.1947– zahájeny výkopové práce od prameniště k výtlačnému řadu.
Každý občan měl odpracovat na vodovodu 10 hodin.
Po zimě výstavba uvázla na mrtvém bodě. Výkopy se zavalily.

Pokračovalo se v letech 1950-52 výstavbou 2 vodojemů ( 2 x 300 m3) na skalkách u Horoměřic.
Výtlačné potrubí od čerpací stanice do vodojemů (dovezeny z Francie).
Potrubí od vodojemů na Výhledy.
Potom ukončeno pro nedostatek financí.

1957 – dána do provozu čerpací stanice. Napuštěna část potrubí do bytových jednotek Vysoké školy zemědělské.


ZDROJE:
Obecní kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

Zpracoval: J.J.