Rozvoj obce—obecní dům

Zpět-seznam rozvoj obce

1940– obec kupuje pozemnky.

Stavba byla projektována na budoucím kruhovém náměstí.
Původně zde měl být postaven římsko-katolický kostel. Dnešní Internacionální ulice se proto jmenovala Kostelní.

V přízemí se počítalo se zřízením pošty.

7.5.1941– zahájení výstavby obecního domu.
Přes všeobecný zákaz staveb stavba pokračovala bez povolení, aby se zajistilo zajištění budovy před vlivy počasí.

2.11.1942– zahájení provozu poštovního úřadu.

Budova zůstala nedostavěna do podzimu 1944.

1944-1945– po dohodě s německou Todtovou pracovní organizací budova zabrána a zřízen lazaret.
Zavázala se, že v případě vrácení budovy zaplatí náklady na přestavbu do původního stavu. Což později učinila.
Do lazaretu přišli sloužit maďarští lékaři.

V květnu 1945 byl lazaret využit pro raněné v době povstání.

1945– v 1.patře zřízen obecní úřad.
19.2.1946– do 2.patra se přestěhoval zbytek měšťanské školy z Lysolaj.
1947– přistavěna hasičská zbrojnice.
1948– zřízena lékárna.
V podzemí zřízena knihovna.

Od 1.1.1950 bylo nařízeno, že všechny sňatky se musí uzavírat na místním národním výboru. Zřízena svatební místnost.
První sňatek zde uzavřeli Alois Fuchs a Jaroslava Kutilová. Obřad vykonal předseda MNV Václav Matyásko.


FOTOGALERIE:
Fotogalerie výstavby úřadu

ZDROJE:
Obecní kronika
Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, Navrátil Ladislav, 1964
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

Zpracoval: J.J.