Rozvoj obce—komunikace

Zpět-seznam rozvoj obce

1906—postavena silnice Lysolaje- Horoměřice (přes suchdolský katastr).
1929—dána do provozu Stalinova ulice (dnešní Suchdolská ul.).
1939-1942—probíhá úprava ulic. Řízením úpravy je pověřen zastupitel Josef Cibulka.
1952—výstavba Revoluční ulice (dnešní Internacionální).
1957—provedeno obratiště autobusů u osmidomků na Výhledech.


ZDROJE:
Obecní kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

Zpracoval: J.J.