Rozvoj obce—doprava

Zpět-seznam rozvoj obce

1931– v Suchdole začal jezdit první autobus .
Provozovala jej soukromá firma A.Šebestiána. Byly to dva modré autobusy, které jezdily tehdy od restaurace V ráji až na Letnou k vodárně.

1932– atobusovou dopravu převzala pražská obec.
Byla označena písmenem G.

1937– v tomto roce je vystřídaly červené autobusy Dopravního podniku hl.m.Prahy.
Byly označovány písmenem R.
Po vybudování konečné stanice tramvají č.7 a 18 v Dejvicích-Podbabě, jezdil autobus sem.

  mapa- veřejné dopravní prostředky hl.m.Prahy, 1941
  mapa- městské podniky pražské, stanice a pásma, 1942


(Foto:DP Praha)
Autobus Praga NDO
poč. 50.let 20.století

Komentář ( B.S.)
(Poskytl J. Kamelský)
Autobus Škoda 706 RO, 1948

4.11.1951– otevřena autobusová linka od akcízu ke škole. Oprava silnice byla provedena brigádnickou prací 500 občanů.

(Poskytl Fr. Černý)
Linka č. 107 u obecné školy, 1951
(Poskytl B. Sommer)
Linka č. 107 u obecné školy

1957– zřízeno obratiště autobusů u osmidomků na Výhledech.

Zpráva v Suchdolských novinách  (výstřižek ze SN 2/ 1958, str. 5)

(Poskytla H. Kadlecová)
Fr. Novotný, řidič ČSAD vozil baráčníky na výlety, 1960

1.9.1966– zřízena druhá autobusová linka 147. Jezdila po Kamýcké na Výhledy (Na Chumberk).

1976– z důvodu zvýšené dopravy studentů na vysokou školu, dochází k překřížení linek 107 a 147.

Dopravní smyčka u hotelu Internacionál.

(Foto B. Beránek)
Autobus u rozestavěného hotelu Internacionál, 1953
(Foto M. Křehlík, archiv DPP)
Bývalé náměstí Družby
Tramvajová smyčka byla v provozu
v letech 1947-2011
(Foto J. Beneš)
Tramvajová smyčka u hotelu Internacionál, 2010

ZDROJE:
Obecní kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

FOTOGALERIE:
Autobusové garáže Dejvice, 1930-32


Zpracoval: J. Jánský, 4/ 2015, aktualizace: 7/ 2019