Rozvoj obce—Budovec

Zpět-seznam rozvoj obce

Mapa čtvrtí

Pro výstavbu Suchdola měla rozhodující vliv pozemková reforma, která proběhla v letech 1922- 1925.
Bylo rozděleno asi 50 ha půdy na 70 stavebních patce a 73 políček.
Toto byl základ, pro založení nové čtvrti.

Pro časté dohady o pozemky se této lokalitě začalo říkat Na rafandě.

Později, na návrh radního Václava Žiliny, obecní zastupitelstvo pojmenovalo tuto čtvrt Budovec.

27.7.1927 uspořádal podpůrný spolek Rovnost oslavu.
Řecníkem byl pozdější kronikář Tomáš Pfefrček.


Datum je rok přidělení popisného čísla stavebním úřadem.

Mapa zahájený výstavby

1923
1. stavbou byla budova v Kamýcké ulici č.p.126 – akcíz, budova Správy ministerstva financí.
2. stavba č.p. 141, Lysolajská, Hynek Krejčí.
3. stavba č.p. 131, Kamýcká, hostinec Ludvíka Kopřivy
dále:
4. č.p. 139, Lysolajská, stavitel Přibyl
4. č.p. 158, Koněvova (dnes Gagarinova), p. Votava

(Foto poskytl V.Kodeš)
Vpravo budova akcízu v roce 1923

1924
č.p. 145, Kamýcká, p.Černoch
č.p. 150, Budovcova, p.Torn
č.p. 159, Lysolajská, p.Šulc
č.p. 162, Lysolajská, p.Fuchs

1925
č.p. 137, Koněvova (dnes Gagarinova), p. Matuška
č.p. 152, Budovcova, p.Toula
č.p. 155, Koněvova (dnes Gagarinova), pí.Kotěrová
č.p. 156, Budovcova, p.Kotěra
č.p. 157, Koněvova (dnes Gagarinova), p. Palas
č.p. 164, Bodovcova, p. Stoula

(Foto poskytla A.Skálová)
č.p. 155, Budovcova-Koněvova, paní Kotěrová
(Foto poskytl Fr. Černý)
Ulice Lysolajská v roce 1925

ZDROJE:
Obecní kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999


Zpracoval: J. Jánský, 3/ 2017