Restaurace U Trojanů

Trojanův mlýn č.p.16

Zpět-seznam restaurace


Foto poskytla M. Vaňhová
Restaurace v roce 1924
Foto poskytla pí. Hellerová
Budova v roce 1970

V roce 1922 koupil celou usedlost Trojanův mlýn hostinský Ladislav Bayerle.
Přeměnil mlýn na hospodu „U Trojanů“, kterou provozoval od roku 1924.

V letech 1924-1926 zde působila jako „náměstek“ Žofie Neudorfská z Klatov.

Od roku 1927 je majitelem Václav Suchý.
Od roku 1935 zde provozuje živnost jako „náměstek“ Karel Uhlíř.

V letech 1938-1941 zde provozoval hostinskou živnost jako nájemce Bohumil Dobrovolný.
Čepuje se zde pivo „Únětice“.

V roce 1942 přestavěn mlýn na byty.


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ

DOKUMENTY:
L. Bayerle-koncese,1924  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
Ž. Neudorfská-schválení náměstka,1926  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
V. Suchý-koncese,1927  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
K. Uhlíř-schválení náměstka,1935  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)


Zpracoval: J. Jánský