Restaurace U Šíchů

U Rybníčka č.p. 54


Mapa

Průčelí hostince, 1910
Poskytl P. Hejl

1880
Postavena v tomto roce jako třetí hospoda na Suchdole.
Majitelem byl Josef Hálovský. Přesto se jí říkalo „U Hálků“.

Nechává vypracovat v roce 1889 projekt na úpravu objektu.

 Projekt  (poskytl P. Hejl)

1910
Od tohoto roku je majitelem a provozuje živnost František Červenka.
Nechává také v tomto roce vypracovat projekt na adaptaci objektu.

Projekt  (poskytl P. Hejl)


Ten se později koncese vzdává ve prospěch A.Šíchy.

V letech 1905- 1920 zde měla kancelář Sociálně demokratická strana.

1920
Od tohoto roku zde provozuje živnost Antonín Šícha. [1]
Opět dochází k adaptaci objektu, projekt z roku 1920. 

  Projekt  (poskytl P. Hejl)

(Foto poskytla D. Zajícová)
Fotbalové mužstvo před hostincem U Šíchů v roce 1923.
Vpředu sedící vlevo Antonín Chaluš (nar. 1905)

1924
Jako majitel zde provozuje živnost Josef Šícha.[2]
Čepuje se pivo „První měšťanský pivovar“.


Vývoj adaptace objektu dle projektu

1951
Hospoda uzavřena. Zřízeno středisko Svazu československé mládeže.

1953
V roce 1953 bylo zde zřízeno kino.


(Foto poskytl P. Hejl)
(Foto poskytl P. Hejl)
(Foto J. Jánský, 2013)

DOKUMENTY:
[1] Antonín Šícha—koncese, 1920  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
[2] Josef Šícha—koncese, 1924  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)

ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ
Pamětníci


Zpracoval: J .Jánský

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.