Restaurace U Petržílků

Roztocká č.p. 220 (dnes K Roztokům)

Zpět-seznam restaurace

Mapa


Foto: J.J. (2013)

1927—zde provozuje živnost František Petržílka.

1929—zde provozuje živnost Václav Petržílka

3. března 1929 zde byla založena Československá obec baráčníků.

Do roku 1930— jako nájemce Antonín Zeman.

1951—restaurace uzavřena.

1951—byla sem přemístěna druhá mateřská školka.

1972—objekt vrácen majiteli, mateřská škola zůstává do roku 1984. Ta byla přemístěna do mateřské školy Gagarinova.

Foto poskytla J. Nahodilová

ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ
Pamětníci

DOKUMENTY:
V. Petržílka-koncese, 1929  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
V. Petržílka-ukončení nájmu A. Zemana, 1930  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)


Zpracoval: J. Jánský