Restaurace Spálený mlýn

Spálený mlýn č.p.26

Zpět-seznam restaurace


Foto J.J., 2014)
Bývalý Spálený mlýn v roce 2014

V roce 1921 získává koncesi jako majitel Ludvík Kopřiva.  
Později se vzdal koncese ve prospěch Vratislava Černého.

Od roku 1925 provozuje živnost jako majitel Vratislav Černý.
Od roku 1937 zde provozuje hostinskou živnost jako majitelka Františka Černá.

Jako nájemce Václav Roubek.

Čepuje se zde pivo „Únětice“.


ZDROJE:
SOkA Praha-západ

DOKUMENTY:
L. Kopřiva-koncese, 1921  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)


Zpracoval: J. Jánský